အကောင့်အသစ် ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ 
password ပြောင်းရန် သိုမဟုတ် reset လုပ်ရန်  
Subscription cancel ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 
Payment method update ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 
Billing information များ update ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 
Silver Plan မှ Gold Plan ဘယ်လို á€•á€¼á€±á€¬á€„်းမလဲ။  
Subscription receipt (သို့မဟုတ်) Invoice ဘယ်လိုရယူမလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ reference number ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။ 
ကျောက်ဇကာဓါတ်ပုံများကို ဘယ်လိုပို့ရမလဲ။ 
စျေးနှုန်းများကို ဘယ်နှကြိမ် update လုပ်သလဲ။ 
အသုံးပြုပြီး ကျောက်ဇကာ များ၏ တန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲ။ 
အသုံးပြုပြီးသော ကျောက်ဇကာများကို ဘယ်မှာ ရောင်းလို့ရပါသလဲ။
ကျောက်ဇကာ ကို Recycle ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ 
ကျောက်ဇကာထဲတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများမပါ၀င်ပါက မည်သို့ဖြစ်မလဲ။ 
ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ကို မည်သို့ ပြုလုပ်ရမလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ တစ်လုံးတွင် တန်ဖိုးရှိသော အစိတ်အပိုင်းက ဘယ်ဟာလဲ။ 
အသုံးပြုပြီးသော ကျောက်ဇကာ များမှ အဖိုးတန်သတ္တုမည်မျှ တွေ့ရှိနိုင်သလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ အတွင်းရှိ သတ္တုများ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲ။ 
ပြန်လည်ရယူသော သတ္တုသည် မည်မျှ သန့်စင်ပါသလဲ။ လက်၀တ်ရတနာများ တွင် ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ 
ကျောက်ဇကာတွင် PGM သတ္တု ၏ တန်ဖိုးကြီး  á€›á€¾á€¬á€¸á€•á€«á€¸á€™á€¾á€¯á€€á€­á€¯ အခြားစျေးပေါသော သတ္တုများနှင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား 
ကျောက်ဇကာအကြောင်း
ကျောက်ဇကာတွင် ရှိသော ဓါတ်ကူပစ္စည်း 
ကျောက်ဇကာတည်နေရာ 
“oxidation” and “three-ways’ converters မတူညီသည့် အချက်များ 
မကောင်းသော ကျောက်ဇကာများသည် ကားကို အပူချိန် လွန်ကဲစေပါသလား ။ မည်သည့်အရာများကြောင့်  á€€á€»á€±á€¬á€€á€ºá€‡á€€á€¬ အပူလွန်ကဲ နိုင်သလဲ။
ကျောက်ဇကာ ပိတ်ဆို့ခြင်း 
ကျောက်ဇကာ ပျက်စီးခြင်းကို သိရှိနိုင်သော နည်းလမ်းများ 
ကျောက်ဇကာများကို ဘယ်အရာက ပျက်စီးစေသလဲ။ 
ကျောက်ဇကာကို ပြင်လို့ရနိုင်လား။ 
ကျောက်ဇကာကို သန့်စင် ဆေးကြောလို့ရပါသလား။ 
ကျောက်ဇကာကို Mileage ဘယ်လောက်အထိ အသုံးပြုလို့ရသလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ အဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါသလား။ 
ကျောက်ဇကာ ကို Bypass လုပ်လို့ရနိုင်လား။ 
ကျောက်ဇကာကို ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ အသစ်ဘယ်လို လဲလှယ်မလဲ။ 
ကျောက်ဇကာ အစားထိုးပါက မည်မျှ ကုန်ကျနိုင်သလဲ။ 
Oxygen Sensor 
Aftermarket ကျောက်ဇကာမှန်း မည်သို့ သိနိုင်သနည်း။