ကျောက်ဇကာကို ပြင်လို့ရနိုင်လား။

ကျောက်ဇကာများ၏ Filter များသည် တခါတရံ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကျောက်ဇကာ အသစ်ဖြင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။ ကျောက်ဇကာများကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လိုပါက ကျွမ်းကျင်သော mechanic များဆီ သွားရောက်သင့်ပါသည်။ တစ်ခြားနည်းမှာ သင်၏ အသုံးမလိုတော့သော ကျောက်ဇကာများကို ကျွန်ုပ်တို့ လို Recycler များထံ ပြန်လည် ရောင်းချပြီး အသစ်တစ်ခု ပြန်လည် ၀ယ်ယူခြင်းဖြင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှုကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။

To fix a catalytic converter