ကျောက်ဇကာအတွင်းထဲရှိ ဓါတ်ကူပစ္စည်း Catalyst

 ဓါတ်ကူပစ္စည်းသည် ပါးလွှာသော မျက်နှာပြင်တွင် အဖိုးတန်သတ္တုများ  (platinum, palladium and rhodium) များဖြစ်သည်။ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချနိုင်သော ဓါတု လုပ်ငန်းစဥ်များကို အထောက်အကူပေးသည်။

 exhaust ပိုက်နှင့် ချိတ်စိတ်ထားသော metal casting တွင်  Platinum (Pt), palladium (Pd), and rhodium (Rh) များ ပါ၀င်သော ပျားလပို့ ပုံစံရှိသည်။

ကျောက်ဇကာ၏ ပျားလပို့ ပုံစံ တည်ဆောက်သည် ဓါတ်ကူပစ္စည်းပမာဏ အနည်းဆုံးကို လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း  တုံပြန်မှုများ အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်   ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ရှိသည်။

Catalyst scheme