ကျောက်ဇကာ အသစ်ဘယ်လိုလဲ လဲလှယ်မလဲ။

အချို့သော ကားများတွင် ‌ကျောက်ဇကာများကို အသေတပ်ဆင်ထားသော်လည်း အများစုမှာ oxygen sensor ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ကျောက်ဇကာတွင် ရှိသော Bolt ကို ဖြုတ်သည်။ ထို့နောက် ဆက်ထားသော ပိုက်ကို ဖြတ်ု၍ ကျောက်ဇကာကို ဖြုတ်ယူနိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သော Mechanic များ၏ အကူအညီဖြင့် ကျောက်ဇကာလှဲလှယ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ကျောက်ဇကာ အသစ်တပ်ဆင်ရန် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုက်များကို ချောဆီ သုတ်ပြီး Bolt နှင့် ချိန်ညှိပြီး မှန်ကန်စွာ တင်းကျပ်မှု ပြုလုပ်ရပါမည်။ 

Mechanic repairing a car