ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်ကို အတည်ပြုရန် မှတ်ပုံတင် ကို မည်သို့ထည့်နိုင်မည်နည်း။

ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်ကို အတည်ပြုရန် မှတ်ပုံတင် ထည့်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား။ 

အောက်ပါ Video အတိုင်း အဆင့်ဆင့် ပြုလိုက်လိုက်ရုံပါနဲ့ ကျောက်ဇကာ အလွယ်တကူရောင်းလို့ရပါပြီ။ 

Website version:

Eco Cat version: