လူကြီးမင်းတို့အတွက် ရေရှည်အကျိုး အမြတ် အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် အဓိကကျသော အချက်များ 

  • ရေရှည်အမျှော်အအမြင် နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများကို ချိန်ညှိခြင်း 
  • Business Model များ ချိန်ညှိခြင်း
  • ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှု ရှိခြင်း 
  • အမြဲတမ်း တန်ဖိုးရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း 
  • ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ခေါင်းဆောင်ခြင်း 
  • ပူပေါင်း၍ စီးပွါးရေး အစီအစဥ်များ
  • ယုံကြည်မှု နှင့် ကတိက၀တ်များ ထားခြင်း
  • ပူးပေါင်းလုပ်‌ဆောင်ခြင်း 

လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်

လူကြီးမင်းတို့၏ အကျိုးစီးပွါးတိုးတက် အောင်မြင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် လက်တွဲလိုက်ပါ။ Ecotrade သည် ကျောက်ဇကာ recycling လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် အတွေ့အကြုံ နှင့် အသိပညာ များစွာရှိခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သော မိတ်ဖက် ပါတနာများ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။