အသုံးပြုပြီးသော ကျောက်ဇကာ များမှ အဖိုးတန်သတ္တုမည်မျှ တွေ့ရှိနိုင်သလဲ။

အဖိုးတန် သတ္တုတွေ့ရှိမှု ပမာဏသည် မော်တော်ယာဥ် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှု ရှိသည်။ ‌သာမန် ကြွေထည် အလေးချိန်သည် ၁ ကီလိုအောက် နည်းပြီး အဖိုးတန် သတ္တုပါ၀င်မှုသည် ၀.၂ မှ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်  ကျောက်ဇကာတွင် platinum သည ၅ ဂရမ် နီးပါး ပါ၀င်သည်။ ကျောက်ဇကာ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အဖိုးတန် သတ္တုပါ၀င်မှု ကွဲပြားနိုင်သည်။ အဖိုးတန်သတ္တုများမှာ  Platinum, Rhodium and Palladium တို့ဖြစ်သည်။‌

 

Precious metal