ကျောက်ဇကာထဲတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများမပါ၀င်ပါက မည်သို့ဖြစ်မလဲ 

ကျောက်ဇကာထဲတွင် အဖိုးတန် သတ္တုမပါ၀င်မှုသည် အလွန်ရှားပါးသော ဖြစ်စဥ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဥ်အတွက် Ecotrade မှ ငွေပေးချေမှု မလုပ်ဆောင်ပါ။

Powder samplings