ကျောက်ဇကာ သန့်စင်ဆေးကြောနိုင်ပါသလား။

.ကျောက်ဇကာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြောရန် မလိုအပ်ပါ။ ပျက်စီးနေသောကျောက်ဇကာများကို ပြန်လည်မပြုပြင်နိုင်ပါ။

ကျောက်ဇကာ ပျက်စီးပါက ‌အဟောင်းကို ရောင်းချပြီး အသစ်ကို ၀ယ်ယူရန်သာ အကြံပြုလိုပါသည်။