How to comply with shipping documentation?

ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် အောက်ပါ ပုံစံများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ‌‌agent များမှလဲ အိမ်တိုင်ရာအ‌ရောက် pickup လုပ်ပါသည်။