ကျောက်ဇကာ အတွင်းရှိ သတ္တုများ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲ

Platinum, palladium and rhodium  များ၏ စျေးနှုန်းသည်  Metal exchange စျေးကွက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စျေးအတက်အကျ ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ အရင်းအမြစ်နှင့် ၀ယ်လိုအား ပေါ်တွင်လည်း မှီခိုနေသည်။ ထို့ကြောင့် Ecotrade သည်  Precious Metal Markets prices  စျေးနှုန်း များကို ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိစေရန် နေ့စဥ် update လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျောက်ဇကာများ ပြန်လည် သန့်စင်ခြင်းမှ refining process ရရှိလာသော ပမာဏကို တွက်ချက်နိုင်သည်။

Powder metal