ကျောက်ဇကာတွင် တွေ့ရသော တန်ဖိုးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း

ကျောက်ဇကာကို အတွင်းပိုင်းတွင် ceramic အစိတ်အပိုင်း ပါ၀င်သော စလင်ဒါပုံ သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Ceramic monilith သည် ပျားအုံပုံစံရှိပြီး  အဖိုးတန်သတ္တုများဖြစ်သော copper, nickel, cerium, iron and manganese ပါ၀င်သည်။ Rhodium ပမာဏ အနည်းငယ်ကို ကျောက်ဇကာတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

Monolith သည် စျေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း recyclers အများစုသည် ကျောက်ဇကာ အလုံးလိုက်၀ယ်ယူပြီး တန်ဖိုးလျော့ကျမှုနှင့် မသမာမှုများမှ ကာကွယ်ရန်ceramic များကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူကြသည်။

Catalytic converter