សេវាកម្ម

ការទិញសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

ម៉ាស៊ីនបំលែងកាតាលីករជាច្រើន

Ecotrade គឺជាអ្នកប្រមូលទិញសំបុកឃ្មុំរថយន្តដ៏ធំហើយបានកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យពេញលេញមួយដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងនូវកាតាឡុកមួយដែលមានបញ្ជីសំបុកឃ្មុំឡានច្រើនជាង 2400មុខនិងបន្តកើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃ។ តម្លៃត្រូវបានអាប់ឌែតជាប្រចាំដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ តាមរយៈបទពិសោធន៍និងជាអ្នកប្រមូលទិញដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងទៅដល់កន្លែងរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃសំបុកឃ្មុំឡានដែលលែងត្រូវកានោះ។ ដំណើរការទិញមានលក្ខណៈតម្លាភាព ស្មោះត្រង់ និងត្រឹមត្រូវបំផុត។ ក្រុមហ៊ុនទទួលទិញគ្រប់បរិមាណទាំងអស់ប៉ុន្តែជាការពិតបើអ្នកធ្វើការលក់ក្នុងចំនួនច្រើននោះអ្នកនឹងទទួលផលចំនេញច្រើន។

អានបន្ថែម

Pick-up service

Ecotrade ដោយសារតែ

សម្រាប់ជំនាញជាមួយនឹងបរិមាណជាចំបង (ប្រហែល 8 គ្រាប់), យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាប្រមូលដល់ទីតាំងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទំនិញនៅអាស័យដ្ឋានដែលអ្នកប្រាប់។ ដូច្នេះ, អ្នកអាចចំនេញពេលដើម្បីធ្វើការ ប្រមូលទិញ។

អានបន្ថែម

ការញែកលោហៈធាតុ

ការញែកលោហៈធាតុ

Ecotrade បានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Cutting Edge ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយដំណើរការវិភាគមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការវាស់ស្ទង់ឲ្យជាក់លាក់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងសំណុំសំបុកឃ្មុំឡាន ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងមាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃ។ អតិថិជនដែលចង់គ្រប់គ្រងការចម្រាញ់លោហៈធាតុដោយខ្លួនឯង អាចប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់យើងបានដោយលទ្ធផលរបស់យើងគឺអាចទុកចិត្តបាន។ ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញនិងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប យើងបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញនូវឧបករណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងការញែកលោហៈធាតុ។

អានបន្ថែម

តារាងតម្លៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចចាស់ៗ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា o2

តជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំ, យេីងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកាតាឡុកមួយយ៉ាងពេញលេញដែលរួមបញ្ចូលសំបុកឃ្មុំរថយន្តជាង 11,000 មុខជាមួយនឹងតម្លៃដែលផ្អែកទៅតាមការធ្វេីតេស្ត (XRF), ហេីយធ្វេីការអាប់ឌែតរាល់ថ្ងៃស្របតាមអត្រាលោហៈធាតុមានតម្លៃ (PGM)។

អានបន្ថែម