ទស្សនវិស័យលោហៈធាតុមានតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ 2024៖ ការព្យាករណ៍អំពី ប្លាទីន ប៉ាឡាដ្យូម និងរ៉ូដ្យូម

POSTED BY PATY MAK

ដោយសារតែយើងខិតចូលដល់នាំ 2024 ចូរយើងស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារ Platinum Group Metals (PGM) សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ ដោយផ្អែកលើការវិភាគលម្អិតពីការព្យាករណ៍របស់ Heraeus Precious 2024។ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពទូទៅដ៏ទូលំទូលាយនេះ យើងបានគូសបញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការព្យាករណ៍សម្រាប់ប្លាទីន ប៉ាឡាដ្យូម និង រ៉ុដ្យូម ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តម្លៃរៀងៗខ្លួន និងសក្ដានុពលនៃឧស្សាហកម្ម (ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ) ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសដែលនៅខាងមុខ។

ប្លាទីន

ប្លាទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាឱនភាពនៅឆ្នាំ 2024 ដោយព្យាករណ៍ថាឱនភាព 445 koz (គីឡូអោន) ជាមួយនឹងកំណើនដ៏រឹងមាំនៃតម្រូវការពិភពលោកឈានដល់ 7.5 moz (លានអោន) ដោយផ្អែកលើការព្យាករណ៍របស់ Heraeus Precious 2024។ ពួកគេក៏ព្យាករណ៍ថាការផ្គត់ផ្គង់ប្លាទីនសកល នឹងថយចុះបន្តិចមកត្រឹម 5.6 moz ក្នុងឆ្នាំ 2024។ ផលិតកម្មនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូងអាចកើនឡើងដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈម នៅតែមាន៖ រួមមានទាំងការធ្លាក់ចុះតម្លៃ PGM ការបិទអណ្តូងរ៉ែដែលមានសក្តានុពល និងការកាត់បន្ថយទិន្នផល។ ការផ្គត់ផ្គង់ប្លាទីនបន្ទាប់បន្សំពី ការកែច្នៃឡើងវិញនៃសំបុកស៊ីម៊ាំង ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងនៅតែខ្សោយ ជាមួយនឹងការកែច្នៃឡើងវិញមានកម្រិត ដោយសារតម្លៃរថយន្តថ្មីមានតម្លៃខ្ពស់ និងការខ្វះខាតបន្ទះឈីប semiconductor ដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពអាចរកបាននៃវត្ថុធាតុដើម។

តម្រូវការប្លាទីនសម្រាប់សំបុកស៊ីម៊ាំង ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅតែមានស្ថិរភាពនៅ 3.5 moz ជាមួយនឹងកំណើន 1% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ខណៈដែលតម្រូវការឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានស្ថិរភាពនៅ 2.3 moz ដោយទូរទាត់បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យកញ្ចក់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាលីករប្រេង និងអគ្គិសនី។

ប្លាទីនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងស្ថិតក្នុងតម្លៃជួញដូររវាងចន្លោះ $800/oz ទៅ $1,100/oz ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលរងឥទ្ធិពលដោយឱនភាពទីផ្សារ ភាពទន់ខ្សោយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃការបិទអណ្តូងរ៉ែ ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រាក់ Rand របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្តល់នូវការគាំទ្រតម្លៃមានកំណត់

ប៉ាឡាដ្យូម

របាយការណ៍ Heraeus Precious Forecast 2024 រំពឹងថាទីផ្សារ ប៉ាឡាដ្យូម នឹងមានឱនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ 2024 ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំ បន្ទាប់ពីការកែច្នៃឡើងវិញ ការផ្គត់ផ្គង់បឋមដែលប្រសើរឡើងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងអាមេរិកខាងជើង និងការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការដោយសារតែមានការជំនួសលោហៈប្លាទីន និងកំណើនមានកម្រិតនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃការផលិតរថយន្តធុនស្រាល (ICE) ម៉ាស៊ីនចំហេះ។ ហានិភ័យនៃការផ្គត់ផ្គង់រួមមាន ការកាត់បន្ថយផលិតកម្មដែលមានសក្តានុពលនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង និងអាមេរិកខាងជើង ដោយសារតម្លៃទាបប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូល។ ការ​ផ្គត់ផ្គង់​បន្ទាប់បន្សំ​អាច​នឹង​នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​ដោយសារ​កង្វះខាត​បន្ទះ​ឈីប​ semiconductor ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការ​ផលិត​រថយន្ត​ថ្មី និង​ការ​ពន្យារ​ពេល​ក្នុងការ​កែច្នៃសំបុកស៊ីម៊ាំងនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន។

តម្រូវការ ប៉ាឡាដ្យូម ពីវិស័យរថយន្តត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះ 3% មកនៅក្រោម 8 moz ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយការថយចុះនៃ កំណើនផលិតកម្មរថយន្តធុនស្រាល ចំណែកទីផ្សារនៃរថយន្តអគ្គិសនី Battery Electric Vechilces (BEVs) និងការប្រើប្រាស់ប្លាទីនកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងសំបុកស៊ីម៊ាំងម៉ាស៊ីនសាំង។ តម្រូវការក្នុងឧស្សាហកម្មលើ ប៉ាឡាដ្យូម ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថយចុះដោយសារតែ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការចំណាយ នាំទៅរកការសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងតម្រូវការនៅក្នុងផ្នែកទន្តសាស្ត្រ ក្រោយមកទៀតមានការធ្លាក់ចុះផងដែរ ដោយសារតែមានវត្ថុធាតុដើមដទៃមកជំនួស។

តម្លៃជូញដូររបស់ ប៉ាឡាដ្យូម ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្ថិតក្នុងចន្លោះ $700/oz ទៅ $1,200/oz ក្នុងឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលទីផ្សារត្រឡប់ទៅកម្រិតធម្មតាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ទោះបីជាមានឱនភាពរំពឹងទុក ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Heraeus ក៏ដោយ។

រ៉ូដ្យូម

ទីផ្សារ រ៉ូដ្យូម ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានឱនភាពតិចតួចនៅឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៃការផ្គត់ផ្គង់បឋម និងការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៃតម្រូវការ។ ការព្យាករណ៍របស់ Heraeus Precious 2024 ពន្យល់ថាការផ្គត់ផ្គង់ រ៉ូដ្យូម បឋមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះបន្តិច ជាចម្បងនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ជាមួយនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតមានពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយសារតែការធ្លាក់ចុះតម្លៃ PGM ។ ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំអាចបន្តចុះខ្សោយ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃរថយន្តជជុះ និងលទ្ធភាពនៃភាពជាម្ចាស់យានយន្តដែលអូសបន្លាយ រួមជាមួយនឹងការថយចុះអត្រាការចោលសំរាមដែលមានសក្តានុពលក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

តម្រូវការរថយន្ត រ៉ូដ្យូម ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះ 5% ទៅ 955 koz ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយរថយន្តអគ្គិសនី BEV និងការសន្សំសំចៃ។ តម្រូវ​ការ​ឧស្សាហកម្ម​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាករណ៍​ថា​នឹង​កើន​ឡើង​បន្តិច ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេង​ទៀត​ក្រៅពីសំបុកស៊ីម៊ាំង។

Heraeus ប៉ាន់ប្រមាណថា រ៉ូដ្យូម នឹងស្ថិតក្នុងតម្លៃជួញដូរចន្លោះពី $3,500/oz ទៅ $6,500/oz ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទីផ្សារធម្មតាជាងមុន។ តម្រូវការសុទ្ធដែលខ្សោយជាងមុនអាចដាក់សម្ពាធលើតម្លៃ ប៉ុន្តែហានិភ័យនៃការថយចុះការផ្គត់ផ្គង់ពីការបិទអណ្តូងរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្តល់នូវសក្តានុពលកើនឡើង។

 

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាការព្យាករណ៍សម្រាប់ផ្លាទីននៅឆ្នាំ 2024 ហើយតើអ្នកកែច្នៃអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

យើងអាចរំពឹងថានឹងមានឱនភាពបន្តនៅក្នុងប្លាទីន ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការសកល ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងផលិតកម្មនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះតម្លៃ ការបិទអណ្តូងរ៉ែ និងការកាត់បន្ថយទិន្នផល។ អ្នកកែច្នៃអាចជួបប្រទះនូវការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំខ្សោយពីការកំណត់ឱកាសកែច្នៃឡើងវិញនៃ សំបុកស៊ីម៊ាំង ដោយសារតម្លៃរថយន្តថ្មីខ្ពស់ និង កង្វះបន្ទះឈីប semiconductor។
 

តើកត្តាសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលលើទីផ្សារ ប៉ាឡាដ្យូម ក្នុងឆ្នាំ 2024 ហើយតើអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការកែច្នៃឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេច?

ទីផ្សារ ប៉ាឡាដ្យូម ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឈមមុខនឹងឱនភាពច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលត្រូវបានជំរុញដោយសារការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំដែលធ្លាក់ចុះ និងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មសក្តានុពលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងអាមេរិកខាងជើង។ អ្នកកែច្នៃអាចជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះឈីប semiconductor ដែលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតរថយន្តថ្មី ការពន្យារពេលក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញនៃសំបុកស៊ីម៊ាំង និងការថយចុះតម្រូវការពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។
 

តើ​រ៉ូដ្យូម​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាករណ៍​ថា​នឹង​ដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ 2024 ដោយ​របៀប​ណា ហើយ​តើ​អ្នក​កែច្នៃ​គួរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​​បែប​ណា?

ទីផ្សារ រ៉ូដ្យូម ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានឱនភាពតិចតួចនៅឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បឋមពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដោយសារតែតម្លៃ PGM ធ្លាក់ចុះ។ អ្នកកែច្នៃអាចប្រឈមនឹងការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំខ្សោយដែលរងឥទ្ធិពលដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃរថយន្តជជុះ និងលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការចោលសំណល់ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ការតាមដានតារាងតម្លៃ រ៉ូដ្យូម គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកកែច្នៃឡើងវិញ ដោយពិចារណាលើការកើនឡើងនូវសក្តានុពលពីហានិភ័យនៃការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់។
 

តើតម្លៃដែលបានព្យាករណ៍ទុកសម្រាប់ប្លាទីន ប៉ាឡាដ្យូម និងរ៉ូដ្យូមនៅឆ្នាំ 2024 គឺជាអ្វី ហើយតើនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញនៃការកែច្នៃឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្លាទីនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានតម្លៃជួញដូរចន្លោះពី $800/oz ទៅ $1,100/oz, ប៉ាឡាដ្យូមចន្លោះពី $700/oz ទៅ $1,200/oz, និង រ៉ូដ្យូម ចន្លោះពី $3,500/oz ទៅ $6,500/oz ក្នុងឆ្នាំ 2024។ ការព្យាករណ៍តម្លៃទាំងនេះទទួលឥទ្ធិពលពីសក្ដានុពលទីផ្សារ និងឱនភាពទីផ្សារ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ ប្រាក់ចំណេញពីការកែច្នៃឡើងវិញ។ អ្នកកែច្នៃគួរតាមដានព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការ សម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្របតាមនិន្នាការដែលបានរំពឹងទុក
 

 

អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកែច្នៃសំបុកស៊ីម៊ាំងគួរតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការព្យាករណ៍ក្នុងឆ្នាំ 2024 ទាំងនេះ ដោយពិចារណាលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើតម្លៃលោហៈធាតុមានតម្លៃ និងសក្ដានុពលទីផ្សារ។ ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្របតាមនិន្នាការដែលបានរំពឹងទុកចំពោះ ប្លាទីន ប៉ាឡាដ្យូម និងរ៉ូដ្យូម អាចជួយក្នុងការរុករកបញ្ហាប្រឈម និងទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសនៅក្នុងទិដ្ឋភាព PGM ដែលកំពុងវិវត្ត។

មតិ