កត្តាជោគជ័យសំខាន់ៗក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមាន៖

  • ការតម្រឹមចក្ខុវិស័យនិងតម្លៃ
  • ការតម្រឹមនៃគម្រូអាជីវកម្ម
  • អភិបាលកិច្ចនិងសូចនាករប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ការបង្កើតតម្លៃ
  • ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយសហការ
  • ផែនការអាជីវកម្មរួម
  • ទំនុកចិត្តនិងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក
  • សមត្ថភាពសហការ
  • ផ្នត់គំនិតសហការ

Join our network

យើងនាំមកជូននូវបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅ ចក្ខុវិស័យសកលនៃទីផ្សារ និងបណ្តាញដែលមានស្រាប់នៃក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំបុកស៉ីម៊ាំងរថយន្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតិឪ្យយើងនាំមកនូវតម្លៃបន្ថែមដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក។ ដៃគូរបស់យើងសុទ្ធតែមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងតំបន់យ៉ាងសំបូរបែបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។