ទទួលបានការចូលដំណើរការទៅកាន់សំបុកស៊ីម៊ាំងជាង 20,000+ លេខកូដជាមួយតម្លៃនិងរូបភាពរបស់វា។

Eco Cat App គឺជាបញ្ជីសំបុកស៊ីម៊ាំងដ៏ល្អបំផុតដែលអាចរកបាននៅថ្ងៃនេះ។ យើងបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមទាំងឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត X-Ray Fluorescence (XRF) រួមជាមួយការវិភាគមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីវាស់ស្ទង់អោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃមាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃដែលមាននៅក្នុងសំបុកស៊ីម៊ាំងនីមួយៗ។

យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់ជូនពត៌មានអំពីសមាសភាពសំបុកស៊ីម៊ាំងចាស់ៗប្រកបដោយតម្លាភាពជាមួយនឹងបញ្ជីអត្តសញ្ញាណសំបុកស៊ីម៊ាំងដ៏ធំទូលាយបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាល់ថ្ងៃដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអោយស្របនឹងតម្លៃផ្លាស់ប្តូររបស់ទីផ្សារលោហៈធាតុ ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីវិភាគសមាសភាពសំបុកស៊ីម៊ាំងអោយបានត្រឹមត្រូវ។ អ្នកអាចឆែករកមើលលេខយោងទាំងអស់របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងធ្វើការប្រៀបធៀបសំបុកស៊ីម៊ាំង។ ក្រៅពីនេះ យើងបានសម្រេចចិត្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសំបុកស៊ីម៊ាំងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងទូទាំងពិភពលោក ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុកស៊ីម៊ាំងដ៏ពេញលេញសម្រាប់អ្នកជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃឡើងវិញ។

► ជាវឥលូវនេះ !