ការជាវ

វិក្កយបត្រ

ទទួលយកការប្រេីប្រាស់កាតាឡុកគ្មានដែនកំណត់

ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំ, យេីងផ្តល់អោយអ្នកនូវកាតាឡុកពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវមួយដែលរួមមានសំបុកឃ្មុំរថយន្តច្រេីនជាង 20,000 មុខផ្អែកទៅតាមតម្លៃនៃការធ្វេីតេស្ត XRF, ដែលធ្វេីការអាប់ឌែតជាប្រចាំជាមួយនឹងអត្រាលោហៈធាតុមានតម្លៃ (PGM)។

Free plan

$

0

Free service

 • 1 search / day
 • No support
 • -
 • -
 • -

អោយ 20 ការស្វែងរក

$

12.90

/ 20 credits

ការស្វែងរកមានដែនកំណត់

 • 20 ក្រេឌីត
 • បញ្ចូលក្រេឌីត
 • ស្វែងរកម្តង = 1 ក្រេឌីត
 • គណនី 1 / ក្នុងទូរស័ព្ទ
 • -

ការផ្តល់ជូនគម្រោង Silver

$

21.90

/ខែ

ប្រចាំខែ

 • ការចូលប្រើពេញលេញនិងគ្មានដែនកំណត់
 • ការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ PGM
 • តាមដានមុខទំនិញដែលចូលចិត្ត
 • គណនី 1 / ក្នុងទូរស័ព្ទ
 • សេវាបម្រើអតិថិជន 24/24 ម៉ោង

ការផ្តល់់ជូនគម្រោង Gold

$

189

/ឆ្នាំ

ប្រចាំឆ្នាំ

 • ការចូលប្រើពេញលេញនិងគ្មានដែនកំណត់
 • ការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ PGM
 • តាមដានមុខទំនិញដែលចូលចិត្ត
 • គណនី 1 / ក្នុងទូរស័ព្ទ
 • សេវាបម្រើអតិថិជន 24/24 ម៉ោង