Land Rover - KK8M-5H347-AA / KAT 232

Land Rover - KK8M-5H347-AA / KAT 232

ម៉ាក Land Rover
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
ម៉ាកសំបុកឃ្មុំរថយន្ត Tenneco
លេខយោង KK8M-5H347-AA / KAT 232
លម្អិត 82400087
មាតិកា PGM
ចែករំលែក