Land Rover - BH42-5E212-AA / KAT 105

Land Rover-BH42-5E212-AA / KAT 105សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-BH42-5E212-AA / KAT 105សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Land Rover - BH42-5E212-AA / KAT 105

ម៉ាក Land Rover
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង BH42-5E212-AA / KAT 105
ម៉ូដែលរថយន្ត Land Rover Range Rover Vogue
4.4 D (L322)
មាតិកា PGM
ចែករំលែក