Land Rover - AH22-9N497-EB / KAT 102

Land Rover-AH22-9N497-EB / KAT 102សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-AH22-9N497-EB / KAT 102សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-AH22-9N497-EB / KAT 102សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Land Rover - AH22-9N497-EB / KAT 102

ម៉ាក Land Rover
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង AH22-9N497-EB / KAT 102
Years 2005
ម៉ូដែលរថយន្ត Land Rover Discovery
3.0 D
មាតិកា PGM
ចែករំលែក