Ford - Lincoln - F4DC DA KEN

Ford - Lincoln-F4DC DA KENសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Ford - Lincoln-F4DC DA KENសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Ford - Lincoln-F4DC DA KENសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Ford - Lincoln - F4DC DA KEN

ម៉ាក Ford - Lincoln
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង F4DC DA KEN
Years 1996
ម៉ូដែលរថយន្ត Ford Continental
(Unknown)
មាតិកា PGM
ចែករំលែក