Pages

about us

contact

faq

ท่อแคทคืออะไร? แคตตาลิสต์คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง “ออกซิเดชัน และ ท่อแคท 3 ทาง” ? ท่อแคทเสียจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไปจริงหรือ? อะไรที่ทำให้ท่อแคทร้อน? อะไรที่ทำให้ท่อแคทตัน? ในท่อแคทคุณสามารถพบโลหะมีค่ามากเท่าไร? โลหะที่ถูกรีไซเคิลบริสุทธิ์มากแค่ไหน? มากพอที่จะเอาไปทำเครื่องประดับได้หรือไม่? การใส่โลหะที่หายากและมีค่าในท่อแคทนั้นซับซ้อน ทำไมไม่ใช้อย่างอื่นที่ถูกกว่า? ฉันจะรีไซเคิลท่อแคทได้อย่างไร? เปลี่ยนท่อแคทใหม่มีราคาเท่าไร? อะไรคืออาการของท่อแคทที่เสีย? ถ้าท่อแคทเสีย สามารถซ่อมได้หรือไม่? ล้างท่อแคทได้หรือไม่? อายุการใช้งานของท่อแคทประมาณกี่กิโลเมตร? คุณจะเปลี่ยนท่อแคทได้อย่างไร? คุณสามารถถอดท่อแคทออกได้ไหม? ทำไมคุณต้องใช้ท่อแคท? ผิดกฎหมายไหมหากเอาออก? ส่วนไหนของท่อแคทที่มีค่ามากที่สุด? โลหะในท่อแคทของคุณมีค่ามากเท่าไร? ท่อแคทอยู่ส่วนไหนของรถยนต์? อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ท่อแคทพัง? ออกซิเจนเซ็นเซอร์ หรือ O2 เซ็นเซอร์คืออะไร? วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ท่อแคทที่ใช้แล้วมีมูลค่าเท่าไร? มูลค่านั้นถูกวัดอย่างไร? ฉันจะหาเลขอ้างอิงของตัวท่อแคทได้อย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นหากท่อแคทของฉันไม่มีโลหะที่มีค่าใดๆ? ฉันจะสามารถส่งเอกสารการยืนยันตัวตนได้อย่างไร? ฉันจะสามารถตรวจสอบรถเข็นอันก่อนของฉันได้อย่างไร? คุณจะส่งรูปที่เราไม่มีให้เราได้อย่างไร? ฉันจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร? ฉันจะสามารถขายท่อแคทที่ไม่ใช้แล้วได้ที่ไหน? นำท่อแคทมือสองมาใช้ได้ไหม? ฉันจะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้อย่างไร? การอัปข้อมูลราคาที่เเสดงในแคตตาล็อก ขั้นตอนปฎิบัติในการเตรียมเอกสารในการจัดส่งสินค้า ดูท่อแคทอย่างไรให้รู้ว่าไม่ใช่ของก็อป เปรียบเทียบ Isuzu ร็อคเก็ตในไซส์ต่างๆ

services