โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinium Palladium Rhodium
10 November 2020 $863 $2,366 $14,700
11 November 2020 $879 $2,355 $14,700
12 November 2020 $856 $2,206 $15,000
13 November 2020 $874 $2,225 $15,000
14 November 2020 $883 $2,190 $15,000
15 November 2020 $884 $2,196 $14,700
16 November 2020 $884 $2,196 $14,700
17 November 2020 $920 $2,225 $14,800
18 November 2020 $925 $2,190 $14,700
19 November 2020 $940 $2,217 $14,700

Precious Metals Rates history