โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinum Palladium Rhodium
2 March 2021 $1,173 $2,295 $25,700
1 March 2021 $1,182 $2,279 $25,700
26 February 2021 $1,176 $2,282 $25,400
25 February 2021 $1,232 $2,388 $24,300
24 February 2021 $1,216 $2,290 $23,300
23 February 2021 $1,225 $2,320 $22,800
22 February 2021 $1,243 $2,338 $22,300
19 February 2021 $1,261 $2,308 $22,200
18 February 2021 $1,241 $2,350 $21,900
17 February 2021 $1,226 $2,262 $21,900

Precious Metals Rates history