โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinium Palladium Rhodium
5 December 2020 $1,050 $2,221 $16,100
4 December 2020 $1,043 $2,208 $16,100
3 December 2020 $1,017 $2,288 $16,100
2 December 2020 $995 $2,295 $16,100
1 December 2020 $982 $2,282 $16,100
30 November 2020 $954 $2,272 $16,100
29 November 2020 $962 $2,292 $16,100
28 November 2020 $962 $2,292 $16,100
27 November 2020 $953 $2,265 $16,100
26 November 2020 $962 $2,232 $16,100

Precious Metals Rates history