โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinum Palladium Rhodium
29 September 2022 $848 $2,148 $13,000
28 September 2022 $829 $2,026 $13,000
27 September 2022 $835 $2,003 $13,000
26 September 2022 $842 $1,994 $13,000
23 September 2022 $848 $2,030 $13,000
22 September 2022 $888 $2,099 $13,000
21 September 2022 $899 $2,099 $13,000
20 September 2022 $899 $2,033 $13,200
19 September 2022 $882 $2,028 $13,200
16 September 2022 $871 $2,014 $13,200

Precious Metals Rates history