โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinum Palladium Rhodium
31 January 2023 $979 $1,526 $11,000
30 January 2023 $993 $1,548 $11,000
27 January 2023 $987 $1,548 $11,000
26 January 2023 $1,009 $1,606 $11,250
25 January 2023 $1,016 $1,638 $11,250
24 January 2023 $1,026 $1,615 $11,250
23 January 2023 $1,011 $1,631 $11,250
20 January 2023 $1,010 $1,640 $11,250
19 January 2023 $998 $1,608 $11,250
18 January 2023 $1,049 $1,700 $11,250

ราคาโลหะมีค่าย้อนหลัง