โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinum Palladium Rhodium
20 May 2022 $936 $1,915 $14,500
19 May 2022 $920 $1,881 $14,500
18 May 2022 $913 $1,953 $14,850
17 May 2022 $922 $1,970 $15,100
16 May 2022 $907 $1,880 $15,000
13 May 2022 $904 $1,838 $15,000
12 May 2022 $926 $1,798 $14,400
11 May 2022 $955 $1,951 $14,400
10 May 2022 $956 $1,962 $14,800
9 May 2022 $920 $1,943 $15,350

Precious Metals Rates history