โลหะมีค่า (ราคาโดยดอลลาร์ต่อออนซ์)

วันที่ Platinum Palladium Rhodium
16 April 2024 $955 $1,016 $4,375
15 April 2024 $948 $1,010 $4,375
12 April 2024 $978 $1,056 $4,375
11 April 2024 $959 $1,030 $4,375
10 April 2024 $947 $1,038 $4,375
9 April 2024 $966 $1,055 $4,375
8 April 2024 $935 $1,023 $4,375
5 April 2024 $901 $980 $4,375
4 April 2024 $915 $1,020 $4,375
3 April 2024 $908 $983 $4,375

ราคาโลหะมีค่าย้อนหลัง