ที่อีโค่เทรด เรามีความเป็นมืออาชีพในด้านการรีไซเคิลเพื่อนำกลับโลหะมีค่าจากท่อแคทที่ไม่ใช้เเล้วมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยเครื่องมือนี้ จะทำให้คุณทราบมุลค่าของท่อแคท กรณีตกลงทำสัญญาขายเป็นล็อตใหญ่ ตามผลแลป เเละอัตราผลตอบแทนตามเงื่อนไขเเละสัญญาที่ตกลงกัน อีกทั้งช่วยให้คุณเปรียบเทียบเงื่อนไข หรือข้อเสนอการขายแบบเดียวกันนี้ระหว่างของเรากับผู้รับซื้อ โรงถลุง หรือโรงสกัดเจ้าอื่นๆได้ด้วย

ราคาโลหะมีค่า

โลหะ PT PD RH
Price in $ / ozt
Price in $ / lb 13,606.25 28,656.25 161,875.00

กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณมูลค่า

น้ำหนัก
สารแพลทินัม ppm
สารแพลเลเดียม ppm
สารโรเดียม ppm
ความชื้นเฉลี่ย %

 

ข้อตกลง
สกุลเงิน:
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง $
ทรีตเมนต์ ต่อ %1 หน่วย% ของโมโนลิท $
อัตราผลตอบแทน แพลทินัม %
Minimum deduction แพลทินัม g/t
อัตราผลตอบแทน Palladium %
Minimum deduction Palladium g/t
อัตราผลตอบแทน Rhodium %
Minimum deduction Rhodium g/t
ค่าใช้จ่ายในการสกัด ต่อ lb แพลทินัม $
ค่าใช้จ่ายในการสกัด ต่อ lb Palladium $
ค่าใช้จ่ายในการสกัด ต่อ lb Rhodium $
ค่าขนส่ง (ต่อครั้ง) $
การชำระ days
%
มูลค่ารวมก่อนหักค่าใช้จ่าย
มูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่าย ต่อ lb
ค่าธรรมเนียมรวม
+ โลหะที่เสียไป (ความต่าง 100% RR)
+ ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ราคา ต่อ %1 หน่วย% ของโมโนลิท
ผลตอบแทนที่ได้รับรวม
ผลตอบแทน ต่อ %1 หน่วย% ของโมโนลิท