ร่วมงานกับเรา

PGM Recycling เป็นบริษัทชั้นนำด้านการรีไซเคิลท่อแคทและเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี เราจึงพร้อมเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการเติบโตในสายงานด้านเทคโนโลยี

ข้อเสนอ