การวิเคราะห์ Fire-Assay และ ICP (การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ พร้อมกันหลายชนิด) เป็นการวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะมีค่า บริษัทต่างๆจะให้ความเชื่อถือผลลัพธ์ที่มาจากการทำ XRF เพียงแค่ 80% เท่านั้น เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย ICP ที่ได้รับความเชื่อถือถึง 100%
อย่างไรก็ตาม วิธีการวิเคราะห์ทั้ง 2 แบบนี้ ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการเก็บรวบรวมโลหะมีค่าแบบสมบูรณ์ของ Fire Assay และการวิเคราะห์ธาตุตามรอย ICP ไปพร้อมกัน

Fire Assay

Fire Assay เป็นหนึ่งในเทคนิคการสกัดและวิเคราะห์สารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แม้ว่าเครื่องจักรที่ทันสมัยจะช่วยปรับปรุงข้อกำหนดด้านเวลาและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้ แต่วิธีการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม ผงจะถูกผสมกับฟลักซ์(หรือสารเคมีที่สามารถให้เปลี่ยนผงให้กลายเป็นของเหลว) และโลหะผสม (โดยปกติคือ Pb)  ในระหว่างการหลอมเหลว ฟลักซ์และโลหะผสมจะล้างโลหะทั้งหมดออกจากผง และปล่อยให้ (A) เป็น "ปุ่ม" ที่เป็นโลหะสองส่วนแยกกันซึ่งประกอบด้วยโลหะทั้งหมดในตัวอย่าง และ (B) ตะกรันที่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด จากนั้นปุ่มจะละลายในกรดและวิเคราะห์ด้วยสเปกโตรมิเตอร์(เครื่องมือวัดผลเชิงแสง)

ผลการวิเคราะห์จาก ICP (การทำเคมีวิเคราะห์)

ICP เป็นวิธีการตรวจวัดการแผ่รังสี ซึ่งจำแนกแต่ละองค์ประกอบตามลักษณะความยาวคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์

ตัวอย่างเช่น ปุ่มที่ผลิตขึ้นจากการหลอมรวม Fire Assay จะถูกชาร์จในพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 7,000 K) 

กล้องจะรับสัญญาณการปล่อยมลพิษซึ่งรวบรวมและโฟกัสสเปกตรัมไปยังเครื่องตรวจจับอุปกรณ์ฉีดประจุ (CID)

จากนั้นโปรแกรมจะจับคู่ผลที่ได้และเปรียบเทียบความยาวคลื่นของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

ความแตกต่างของการวิเคราะห์ ICP และ XRF

ICP

XRF

ICP เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสสารหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

หลักการของ ICP-OES คือการอะตอมและไอออนสามารถดูดซับพลังงานเพื่อย้ายอิเล็กตรอนจากสถานะพื้นดินไปยังสถานะที่ถูกกระตุ้น

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้สำหรับความสามารถในการตรวจจับโลหะและอโลหะหลายชนิด ในตัวอย่างของเหลวที่ความเข้มข้นต่ำมาก

และยังสามารถตรวจจับไอโซโทปที่แตกต่างกันขององค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในการติดฉลากไอโซโทป

ผลที่ได้จาก สเปกโตรมิเตอร์(เครื่องมือวัดผลเชิงแสง)ค่อยๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเปิดตัวเครื่องมือใหม่และที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของ XRF นั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่างการทดสอบ โดยเฉพาะปริมาณและการขั้นตอนผสมตัวอย่าง เนื่องจากการวิเคราะห์จะใช้เพียงส่วนนึงของปริมาณสสารทั้งหมด ในระหว่างการเตรียมตัวอย่างหรือการกดอัดเม็ด อาจมีการแยกองค์ประกอบซึ่งมักจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างได้

ในขั้นตอนนี้ การวิเคราะห์ XRF สามารถยืนยันได้โดยผลการวิเคราะห์จาก Fire-Assay หรือ ICP แบบดั้งเดิมเท่านั้น

สนใจขายวัสดุตามผลการวิเคราะห์

บริษัท PGM Recycling ของเรามีทีมนักเคมีที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการวิเคราะห์วัสดุของคุณ โดยใช้ Fire Assay, คิวเพลเลชัน, การไทเทรต, XRF และ การวิเคราะห์แบบ ICP อีกทั้งเรายังสามารถวิเคราะห์วัสดุนอกเหนือจากท่อแคทเก่า จำพวกวัสดุที่มีโลหะมีค่าทั้งหมดเช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมPGM ปิโตรเคมี ทองคำ เงิน และตะกรันโลหะมีค่าหรือสารตกค้าง

ทำการวิเคราะห์ ICP

รายการราคา

ทำไมต้องทำการวิเคราะห์แบบ Fire Assay และ ICP?

  • ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าการวิเคราะห์แบบ XRF
  • ผลวิเคราะห์ทั้งจากFire Assay และ ICPจะทำให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • เป็นวิธีการที่ได้รับความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์ทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบการรองได้พร้อมกัน

ทำการวิเคราะห์ FIRE ASSAY หรือ ICP