เข้าชมฐานข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ที่รวบรวมรายการท่อแคทเพื่อการรีไซเคิล แยกหมวดหมู่ตามยี้ห้อรถยนต์ มูลค่าของท่อแคทในแค็ตตาล็อกได้มาจากการวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF) ที่มีผลวิเคราะห์มากถึง 20,000 รายการ รวบรวมไว้ทั้งโค้ดบนท่อแคทและรูปภาพ การค้นหาทำได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์โค้ดบนท่อแคทลงในช่องค้นหาในแอปหรือเวบไซต์ หรือสามารถกำหนดผลการค้นหาแยกตามหมวดหมู่ของผู้ผลิต