ความแตกต่างระหว่าง “ออกซิเดชัน และ ท่อแคท 3 ทาง” ?

ท่อแคทแบบออกซิเดชัน(DOC) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ออกแบบมาเพื่อแปลง CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) และไฮโดรคาร์บอนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ โดยการทำลายสารพิษในท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล มีการบรรจุโพแทสเซียมที่สูงขึ้น รวมทั้งแพลเลเดียมก็สูงขึ้น แต่จะไม่มีการใช้โรเดียมเป็นส่วนประกอบ

ส่วนท่อแคท 3 ทาง(TWC) เป็นระบบที่ทำให้ CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) และ HC (ไฮโดรคาร์บอน) ในก๊าซไอเสียรวมกับออกซิเจนและแยกออกซิเจนออกจาก NOX (ไนตรัสออกไซด์) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อบำบัดก๊าซไอเสียให้เป็น CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) H2O (น้ำ) และ N2 (ไนโตรเจน) การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ก็จะช่วย TWC ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องยนต์บวกกับตัวตรวจจับต่างๆ ด้วย มันถึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมลภาวะก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ

การสุ่มตัวอย่างโลหะมีค่า