แคตตาลิสต์คืออะไร?

แคตตาลิสต์จะมีลักษณะคล้ายๆ กับรังผึ้ง ทำมาจากเซรามิกหรือเหล็ก มันจะถูกเคลือบชั้นบางๆ ด้วยโลหะมีค่าในกลุ่มแพลตินัม (ทองคำขาว) เช่น แพลตตินัม, แพลเลเดียม และโรเดียม โลหะกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ลดระดับการปล่อยก๊าซเสียโดยการดักจับสารพิษในไอเสีย ให้มีค่ามลพิษลดลงก่อนจะปล่อยออกสู่ภายนอก ก็เหมือนกับการกรองอากาศไม่ดี ควันที่มาจาการเผาไหม้ไปสู่อากาศที่ดีต่อร่างกาย

รูปแบบของตัวเร่งปฏิกิริยา