ฉันจะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้อย่างไร?

การเป็นสมาชิกรายเดือนหรือรายปีนั้นจะทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานแคตตาล็อกเพื่อดูราคาอัปเดตของท่อแคทได้

โดยสมาชิกนั้นจะมีบิลเรียกเก็บอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกปีจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนสมาชิกต่างๆ

เมื่อคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก กรุณาไปที่ "บัญชีของฉัน"

หลังจากนั้นคุณจะเจอรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมไปถึงการยกเลิกสมาชิกด้วย
เลือก "ยกเลิกการเป็นสมาชิก".

หลังจากนั้นเลือก "ยืนยัน"

หลังจากที่คุณได้เลือก "ยืนยัน" แล้วนั้น คุณจะได้รับการยืนยันจากระบบเพื่อแจ้งวันสุดท้ายของการเป็นสมาชิก

*เมื่อคุณได้ยกเลิกแล้ว คุณจะยังสามารถใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิกจนถึงวันสิ้นสุดการสมัคร