โลหะที่ถูกรีไซเคิลบริสุทธิ์มากแค่ไหน? มากพอที่จะเอาไปทำเครื่องประดับได้หรือไม่?

โลหะมีค่าที่ถูกรีไซเคิลจะมีความบริสุทธิ์มากถึง 99%  และหลังจากที่รีไซเคิลแล้วสามารถนำไปใช้ทำเครื่องประดับมีราคา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ ดาวเที่ยม และแน่นอนท่อแคทอันใหม่

เงินและทองคำ