Thanh toán nhanh là một dịch vụ trong đó bạn ký hợp đồng thanh toán cho hàm lượng kim loại quý được thu hồi từ các chất xúc tác phế liệu của bạn, bản thân nó được xác định thông qua quy trình lấy mẫu tại chỗ.

Ecotrade cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thanh toán dựa trên xét nghiệm đo quang phổ tại chổ, để xác định hàm lượng kim loại quý trong bộ lọc khí thải phế liệu của bạn và việc thanh toán đầy đủ sẽ được thực hiện trong vài ngày. Quá trình này nhanh hơn nhiều so với quá trình tinh chế thu phí và phù hợp với các lô từ 100 kg đến 500 kg (tức là 80 đến 450 chất xúc tác).

fast settlement process

Với tư cách là công ty tái chế hàng đầu, chúng tôi được trang bị đầy đủ để quản lý bất kỳ yêu cầu lấy mẫu nào đối với việc tái chế chất xúc tác phế liệu. Quy trình lấy mẫu của chúng tôi là chính xác, được đo lường và ghi chép đầy đủ, minh bạch.

Dịch vụ “Thanh toán nhanh” có thể áp dụng cho cả số lượng nhỏ và số lượng lớn. Chúng tôi có sẵn một hệ thống lấy mẫu cho số lượng vừa / nhỏ, cho phép xử lý nhanh chóng và thực hiện lấy mẫu tại chỗ; hệ thống lấy mẫu hàng loạt của chúng tôi được chứng minh là xử lý và chiết xuất vật liệu từ các bộ chuyển đổi xúc tác đã qua sử dụng với hiệu suất cao hơn, tốc độ nhanh hơn và ít lãng phí hơn so với các hệ thống lấy mẫu hàng loạt thông thường.

Công nghệ của chúng tôi cũng có thể được cung cấp cho những khách hàng muốn quản lý việc lấy mẫu bộ lọc khí thải phế liệu của riêng họ, với sự hiểu biết đầy đủ và tin tưởng rằng kết quả của chúng tôi rất đáng tin cậy.

Chấp nhận đơn hàng từ 100 đến 500 kg

  • XRF Phân tích quang phổ
  • Kết quả được ghi lại và tính toán
  • Quy trình thời gian hiệu quả và thanh toán nhanh chóng
  • Phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến
  • Có thể ký gửi tiền trước

Điều khoản dược cung cấp theo yêu cầu tại đây