ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG CHUNG

Cập nhật lần cuối: 26/01/2021

TỔNG QUAN

Trang web này được vận hành bởi Ecotrade Group.

Trên toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, đề cập đến Ecotrade Group

Ecotrade Group cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Nếu bạn không đồng ý hoặc bạn không chấp nhận Điều khoản mua hàng, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

«Người mua» có nghĩa là chi nhánh Ecotrade hoặc Đối tác của nó.

«Hàng hóa» có nghĩa là tất cả các đối tượng được người bán gửi đến chi nhánh Ecotrade hoặc Đối tác của nó.

«Người bán» có nghĩa là khách hàng đồng ký hợp đồng với chi nhánh Ecotrade hoặc Đối tác của nó.

«Điều kiện Mua tổng quan» nghĩa là các điều kiện mua tổng quan áp dụng cho mối quan hệ giữa chi nhánh Ecotrade hoặc Đối tác của nó và người bán.

«Ngày thanh toán» có nghĩa là ngày chi nhánh Ecotrade hoặc Đối tác của họ phát hành khoản thanh toán

 

ĐIỀU 2: PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều kiện mua chung áp dụng cho bất kỳ đề xuất mua nào giữa Người bán và Người mua.

Các GPC này xác định các điều khoản quan hệ cho tất cả các hoạt động mua và bán áp dụng giữa Người mua và người bán trong việc mua Hàng hóa.

 

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN

Người bán đảm bảo với Người mua:

- Trên tuổi thành niên và có đầy đủ năng lực pháp lý.

- Sở hữu Hàng hóa hoặc được ủy quyền hợp pháp để định đoạt chúng. (Người mua có thể yêu cầu, theo quyết định riêng của mình, bằng chứng về tài sản hoặc quyền định đoạt Hàng hóa - rằng Hàng hóa không có bất kỳ quyền nào, không bị phân hủy, không được phân bổ cho bất kỳ bảo hành, nghĩa vụ nợ nào và không được yêu cầu bởi bất kỳ Đơn vị khác).

- Rằng Hàng hóa không bị mua lại bởi bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào bị luật hình sự cấm, chẳng hạn như trộm cắp, và không được liên kết  trong mọi trường hợp.

- Việc bán Hàng hóa không có mục tiêu là hành vi bất hợp pháp bị luật hình sự cấm, chẳng hạn như che giấu; rằng việc gửi thư và / hoặc cung cấp và / hoặc chuyển nhượng (các) bộ lọc khí thải cho Người mua, không tham gia vào việc rửa tiền hoặc không dẫn đến việc vi phạm luật hiện hành của Người mua.

- Nhân danh mình, chứ không phải với tư cách là người trung gian hay người đại diện.

 

ĐIỀU 4: ĐƠN HÀNG

4.1 Quy tắc chung

Người bán phải giao hàng hóa đến cơ sở của Người mua.

Theo các quy định pháp luật áp dụng cho cuộc chiến chống rửa tiền và tuân thủ pháp luật, Người bán có thể được yêu cầu cung cấp cho Người mua bản sao giấy tờ tùy thân của mình.

Người mua khuyên Người bán nên chụp ảnh Hàng hóa trước khi gửi để làm bằng chứng bổ sung

Người bán phải giữ vận đơn của lô hàng, là vật làm chứng duy nhất đã được gửi cho Người mua.

Người mua bảo lưu mọi quyền không chấp nhận các lô hàng có vẻ như bị hư hỏng, bị mở hoặc xử lý sai trong quá trình vận chuyển.

Các lô hàng như vậy sẽ được trả lại cho Người bán mà Ecotrade không chịu trách nhiệm.

 

4.2 Đặt hàng bên ngoài trang web

Người mua chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với các đơn đặt hàng do người đại diện được ủy quyền hợp pháp thực hiện hợp đồng mua bán.

 

4.3 Đơn đặt hàng điện tử

Người bán có thể xác định Hàng hóa mình muốn bán bằng cách tạo giỏ hàng thông qua ứng dụng web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Người bán có trách nhiệm đóng gói hàng hóa và giao hàng không muộn hơn ba (3) ngày làm việc sau khi giỏ hàng được xác nhận.

Phí có thể bị trừ khi dùng dịch vụ mang nhãn trả trước.

 

ĐIỀU 5: BẢN CHẤT CỦA HÀNG HÓA

Người mua mua Hàng hóa đã qua sử dụng để tái chế, và Giá bán được Người mua đánh giá dựa trên trọng lượng của từng kim loại quý có trong đồ vật đó, chứ không dựa trên giá trị giả định của một đồ vật không bị hư hại.

Do đó, giá mà Ecotrade đưa ra có thể thấp hơn giá trị được công bố trên ứng dụng và ứng dụng di động của nó.

 

ĐIỀU 6: HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG

Bằng cách gửi Hàng hóa cho Người mua, Người bán hình thành cho Người mua một đề nghị bán Hàng một cách dứt khoát.

Sau khi đánh giá chuyên môn về Hàng hóa, Người mua sẽ quyết định xem họ có muốn mua Hàng hóa hay không.

Nếu anh ta đồng ý, hệ thống sẽ thông báo cho Người bán trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi đánh giá, qua bưu điện hoặc thư điện tử và sẽ tiến hành thanh toán.

Thông báo về việc Người mua chấp nhận giao dịch là ngày bán hàng.

 

ĐIỀU 7: CHUYỂN GIAO SỞ HỮU

Việc chuyển giao quyền sở hữu Hàng hóa và chuyển giao rủi ro mất mát, thiệt hại liên quan đến Hàng hóa sẽ có hiệu lực sau khi Hàng hóa đã được Người mua chấp nhận.

Do đó, Người bán chịu rủi ro khi vận chuyển, trong trường hợp bị thiệt hại, người bán có thể yêu cầu đơn vị vận chuyển bổi thường theo các điều kiện quy định.

Người mua không thể chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

 

ĐIỀU 8: GIÁ

Giá cả hàng hóa được cố định với sự xác định về hàm lượng của kim loại quý và giá thị trường chứng khoán của kim loại quý.

Khi thanh toán giá bán, Người mua sẽ gửi email cho Người bán hợp đồng mua bán, bao gồm các thông tin liên quan: mô tả hàng hóa, số lượng cho mọi tham chiếu, giá trị và điều khoản thanh toán.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Đối với việc mua hàng, Người mua sẽ tiến hành thanh toán sau khi Hàng hóa được xác định, ngay sau khi thông báo cho Người bán về quyết định mua Hàng hóa của mình, nghĩa là trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi đánh giá Hàng hóa.

Việc trì hoãn bốn mươi tám (48) giờ nói trên không phải là khoản thâm nhập tín dụng hiệu quả vào tài khoản ngân hàng của người bán, mà là lệnh chuyển tiền do Người mua thực hiện.

Nếu thời gian trì hoãn bốn mươi tám (48) giờ nói trên hết hạn vào cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, thì những ngày này không được tính đến.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức do Người bán lựa chọn.

Người mua mong muốn Người bán thông báo và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo các quy định có liên quan.

 

ĐIỀU 10: TUÂN THỦ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Các gói hàng đến tay Người mua bằng dịch vụ vận chuyển. Sau khi nhận, Bên Mua kiểm tra Hàng hóa được giao về số lượng cũng như chất lượng.

Nếu sau lần kiểm tra chất lượng này, Người mua nhận thấy có sai sót về số lượng hoặc sai sót về chất lượng, Người mua sẽ đưa ra các đề xuất mới cho Người bán.

Nếu không được chấp nhận trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày gửi đề xuất mới, hàng hóa có thể được trả lại cho Người bán.

Các khoản phí liên quan đến việc trả lại Hàng hóa hoàn toàn do Người bán chịu trách nhiệm.

 

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM

Người mua không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp mà Người bán phải gánh chịu do việc không thực hiện, hoặc thực hiện sai nghĩa vụ của mình đối với các Điều kiện chung này và các hợp đồng mua bán liên kết với nó.

Nếu Hàng hóa bị Người mua từ chối như quy định tại Điều 10 ở trên, Người bán sẽ không thể quy trách nhiệm cho Người mua trên cơ sở mất thời gian do hoạt động không thành công.

Người mua không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào của việc không thực hiện do nguyên nhân bất khả kháng.

Người mua có quyền bắt đầu bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại Người bán không thể biện minh cho xuất xứ của Hàng hóa của mình, hoặc có liên quan bất hợp pháp đến quyền sở hữu của Hàng hóa đó.

Hơn nữa, Người bán đảm bảo Người mua về việc mặc định và / hoặc mặc định ẩn, đặc biệt là về nguồn gốc của Hàng hóa được bán.

 

ĐIỀU 12: SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Người mua có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Trong những trường hợp như vậy, Người bán sẽ vẫn tuân theo các Điều khoản có hiệu lực vào ngày gửi Hàng hóa của mình cho Người mua.

 

ĐIỀU 13: CHUYỂN GIAO - CHUYỂN NHƯỢNG

Bên mua có quyền bán toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ mà mình có theo các Điều kiện này mà không ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ của Bên bán.

 

ĐIỀU 14: KHƯỚC TỪ – SỰ KHOAN DUNG – TÍNH VÔ HIỆU HÓA

Việc Người mua có thể từ bỏ yêu sách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện này, sẽ không ngăn cản việc thực hiện điều khoản này trong tương lai và có thể không được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác.

Tương tự, sự khoan dung đối với việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này sẽ không bao giờ, dù có thể là thời lượng hoặc tần suất, được coi là sự sửa đổi hoặc xóa bỏ các Điều khoản và Điều kiện này.

Cuối cùng, sự vô hiệu có thể ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản, sẽ vẫn có hiệu lực mà không có thay đổi.