ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ

Ứng dụng này được vận hành bởi Ecotrade Group.

Xuyên suốt Ứng dụng, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, đề cập đến Ecotrade Group.

Ecotrade Group cung cấp ứng dụng này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, Người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này và chấp nhận chúng.

Các quy tắc này đã được viết theo luật, nhằm bảo vệ quyền tự do của Người dùng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Nếu bạn không đồng ý hoặc bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

ĐIỀU 1: GIỚI THIỆU

Tài khoản người dùng được định nghĩa là tài khoản riêng của mọi Người dùng có quyền truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu riêng tư và bí mật.

Đăng ký cho phép bạn truy cập tất cả các Dịch vụ trên trang web và trên Ứng dụng như được định nghĩa trong bài viết này.

Dịch vụ được định nghĩa là các cài đặt tìm kiếm, các tính năng có sẵn trên Ứng dụng.

 

ĐIỀU 2: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

2.1 Dịch vụ chính

Ứng dụng hướng dẫn định giá cho các giao dịch chất xúc tác phế liệu.

2.2 Các điều khoản tải về 

Người dùng và những người khác quan tâm có thể tải xuống Ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ. Họ cũng có thể sử dụng Ứng dụng trên máy tính để bàn trên các trang web khác nhau.

2.3 Điều khoản trước khi đăng ký

Người dùng đảm bảo tính trung thực của thông tin được cung cấp và tự cam kết cập nhật thông tin đó trên Tài khoản của mình.

Việc tạo Tài khoản Tự động và / hoặc sử dụng ID giả mạo hoặc gian lận đều bị cấm.

 

ĐIỀU 3: DỊCH VỤ, TÍN DỤNG VÀ ĐĂNG KÝ

3.1 Lượt ưu đãi tìm kiếm X Các lượt tìm kiếm

Lượt ưu đãi tìm kiếm cho phép truy cập vào “Dịch vụ” qua Trang web và Ứng dụng trong 365 ngày cho X tìm kiếm trên Ứng dụng

Một lần tìm kiếm được tính là một lượt

3.2 Đăng ký

Đăng ký cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào cơ sở dữ liệu và các tính năng bổ sung

3.3 Hủy đăng ký

Có thể hủy đăng ký trực tiếp bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi 24/7 trên trang web và trên ứng dụng

3.4 Hoàn trả

Lượt ưu đãi tìm kiếm và đăng ký không được hoàn lại

 

ĐIỀU 4: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1 Quyền của người sử dụng

Người dùng có quyền nhận được thông tin liên lạc, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ.

Để thực hiện các quyền này, Người dùng phải liên hệ với Bộ phận hỗ trợ tại [email protected]

4.2 Nghĩa vụ của Người dùng

Khi đăng ký Dịch vụ của chúng tôi và khi Ứng dụng được sử dụng, Người dùng tự tham gia vào:

4.3 Lạm dụng và các hoạt động độc hại

Người dùng phải sử dụng Dịch vụ một cách trung thực và không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm, làm gián đoạn hoặc trì hoãn dịch vụ cho những người dùng khác.

Người dùng không được tạo bất kỳ tập lệnh, phần mềm, mã hoặc chương trình nào có thể làm suy yếu, gián đoạn, giảm bớt hoặc thêm chức năng cho các dịch vụ.

Người dùng không thể bán, cho thuê, chia sẻ hoặc chuyển quyền truy cập của họ vào Trang web của chúng tôi

Chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào không tuân thủ các quy tắc này và có khả năng khởi xướng các hành động pháp lý.

 

4.4 Chính sách nội dung do người dùng tạo

Bằng cách tải lên nội dung, bạn đồng ý rằng:

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP ĐOÀN ECOTRADE

5.1 Nghĩa vụ của Ecotrade Group

Ecotrade Group cam kết cung cấp cho Người dùng Dịch vụ tuân thủ các quy tắc của nghệ thuật và luật pháp.

Tuy nhiên, trong trường hợp tạm ngừng quyền truy cập vào Dịch vụ do lỗi máy tính hoặc trong trường hợp không thể sử dụng Dịch vụ do Ecotrade Group trong thời hạn của Đăng ký, dịch vụ sẽ tự động được gia hạn, đối với lợi ích của Người dùng trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian tạm ngừng Dịch vụ.

5.2 Trách nhiệm của Ecotrade Group

Ecotrade Group không chịu trách nhiệm về tính tương thích của các thiết bị đầu cuối của Người dùng

Ecotrade Group không đảm bảo rằng các Dịch vụ sẽ có thể sử dụng được trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của Người dùng bị lỗi, hoặc trong trường hợp không hoạt động hoặc điều kiện truy cập kém do tắc nghẽn trên Internet, hoặc vì các lý do khác bên ngoài Ecotrade Nhóm và các nhà cung cấp dịch vụ của nhóm, hoặc khi kết quả là "bất khả kháng"

5.3 Nội dung do người dùng tạo (UGC)

Chúng tôi cam kết tiến hành kiểm duyệt UGC mạnh mẽ và hiệu quả trong khả năng của mình cũng như xóa hoặc chặn những người dùng lạm dụng vi phạm điều khoản sử dụng và / hoặc chính sách người dùng của Ứng dụng.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN RIÊNG TƯ

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua giao diện được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi

 

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung có trên ứng dụng này, chẳng hạn như đồ họa, hình ảnh, văn bản, video, hoạt ảnh, âm thanh, biểu trưng, ​​gif và biểu tượng nút cũng như định dạng của chúng là tài sản của Ecotrade Group, ngoại trừ thương hiệu, biểu trưng hoặc nội dung thuộc về các công ty đối tác hoặc các tác giả.

Bạn không được loại bỏ, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh, truyền lại hoặc xuất bản, thậm chí một phần, bất kỳ yếu tố nào trong số này mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Tập đoàn Ecotrade. Trình bày hoặc sao chép, bằng bất kỳ phương tiện nào, đều là hàng giả bất hợp pháp. Việc không tôn trọng điều cấm này cấu thành hàng giả và có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với tác giả của nó. Chủ sở hữu của nội dung được sao chép có thể bị khởi kiện. Tương tự, Ecotrade Group là chủ sở hữu của “Quyền của Nhà sản xuất Cơ sở dữ liệu’ ’liên quan đến bản quyền và cơ sở dữ liệu. Đối với bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu ủy quyền nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Các điều kiện đặc biệt được thiết lập cho báo chí.

 

ĐIỀU 8: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Thông tin trên ứng dụng này càng chính xác càng tốt và ứng dụng được cập nhật thường xuyên, tuy nhiên, có thể chứa những điểm không chính xác, thiếu sót hoặc lỗ hổng. Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ điều gì không chính xác, nhầm lẫn hoặc bất kỳ điều gì giống như rối loạn chức năng, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email mô tả sự cố chính xác nhất có thể (trang, hành động, máy tính, trình duyệt internet, v.v.). Tất cả nội dung đã tải xuống đều do Người dùng tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm duy nhất. Do đó, Ecotrade Group không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà máy tính của Người dùng phải chịu hoặc bất kỳ tổn thất nào về dữ liệu sau quá trình tải xuống.

Hình ảnh là ngoài hợp đồng.

Các siêu liên kết được thiết lập trong ứng dụng chuyển đến các trang khác trên Internet không thể xem là trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Ecotrade.

ĐIỀU 9: SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Ecotrade Group có thể đơn phương sửa đổi hoặc bổ sung các Điều khoản này khi các thay đổi nhằm mục đích cải tiến kỹ thuật cho Trang web và Dịch vụ hoặc để điều chỉnh Điều khoản cho phù hợp với luật pháp hiện hành, án lệ hoặc thông lệ kinh doanh. Việc Người dùng sử dụng Dịch vụ, sau khi các sửa đổi có hiệu lực, được hiểu là sự chấp nhận ngầm các Điều khoản.

Bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Người dùng sẽ được Ecotrade Group, thông qua Trang web, Ứng dụng hoặc qua email, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi có hiệu lực. Nếu Người dùng từ chối một sửa đổi như vậy, anh ta phải thông báo cho Tập đoàn Ecotrade về việc từ chối của mình trong vòng ba mươi (30) ngày, Hợp đồng sẽ kết thúc khi hết thời hạn nói trên. Người sử dụng có trách nhiệm thường xuyên thông báo cho mình về bất kỳ sửa đổi nào khác trong nội dung của Điều khoản. Người dùng có thể tham khảo các Điều khoản và Điều kiện hiện tại và kiểm tra bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung của họ trên Trang web. Việc Người dùng sử dụng Dịch vụ, sau khi hết thời hạn thông báo về các sửa đổi dự kiến, có nghĩa là Người dùng chấp nhận các điều kiện mới.

Tất cả các sửa đổi thay thế và hủy bỏ các quy định trước đó ngay khi chúng được Người dùng chấp nhận rõ ràng hoặc ngầm hiểu.

 

ĐIỀU 10: LOẠI TRỪ

Ecotrade Group có quyền rút quyền truy cập vào Ứng dụng từ Người dùng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hay biện minh nào.

Tài khoản bị chấm dứt sẽ bị hủy vĩnh viễn. Người dùng sẽ không thể truy cập Tài khoản của mình hoặc sử dụng Dịch vụ của Ứng dụng nữa.

Tài khoản bị hủy, dữ liệu do Người dùng nhập vào sẽ không còn được giao tiếp.

 

ĐIỀU 11: LUẬT ÁP DỤNG

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện các Điều khoản Sử dụng này hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền.

Nếu một hoặc nhiều quy định của các điều khoản này bị tuyên bố là vô hiệu theo luật, quy định hoặc theo quyết định cuối cùng của cơ quan tài phán có thẩm quyền, thì các quy định khác sẽ giữ nguyên tất cả sức mạnh và phạm vi của chúng với điều kiện là các điều khoản này không bị bóp méo và điều này không dẫn đến sự mất cân đối đáng kể về nghĩa vụ đối với chi phí của các bên.

Ecotrade Group hoặc các đối tác thiếu hành động đối với hành vi vi phạm của Người dùng hoặc của những người khác không thể cấu thành việc từ bỏ quyền hành động trong trường hợp vi phạm tương tự hoặc các Điều khoản tiếp theo.