Các yếu tố thành công chính trong việc thiết lập các mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi, bao gồm:

  • Sự phù hợp của tầm nhìn và giá trị
  • Sự phù hợp của mô hình kinh doanh
  • Các thước đo và quản trị hiệu quả
  • Tạo giá trị
  • Lãnh đạo hợp tác
  • Lập kế hoạch kinh doanh chung
  • Tin tưởng và cam kết để cùng đạt được lợi ích
  • Năng lực hợp tác
  • Tư duy hợp tác

tham gia mạng lưới của chúng tôi

Chúng tôi mang đến bề dày kinh nghiệm, tầm nhìn toàn cầu về thị trường và mạng lưới các công ty tái chế chất xúc tác quốc tế hiện có, cho phép chúng tôi mang lại giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp địa phương; các đối tác của chúng tôi luôn có nhiều kiến ​​thức và chuyên môn trong ngành.