1. Tổng quan

Trang web này được vận hành bởi Ecotrade Group.

Ecotrade Group cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Các quy tắc này đã được viết theo luật, nhằm bảo vệ quyền tự do của Người dùng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Nếu bạn không đồng ý hoặc bạn không chấp nhận Chính sách bảo mật, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Thông báo này được thiết kế để cho bạn biết về các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn có thể cung cấp qua trang web này hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Thông báo về Quyền riêng tư này đặt ra cơ sở mà trên đó bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chúng tôi xử lý.

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.

 

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

2.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin, bao gồm thông tin có thể nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”), khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bằng cách điền vào các biểu mẫu trên Ứng dụng (chẳng hạn như biểu mẫu đăng ký), khi bạn tham gia bất kỳ cuộc thi nào của chúng tôi , khuyến mại hoặc khảo sát, khi bạn trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc cách khác, và khi bạn báo cáo sự cố với Ứng dụng của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm:

2.2. Thông tin chúng tôi thu thập tự động

2.2.1. Nếu bạn đăng ký thông qua các phương thức xác thực trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ truy cập Dữ liệu cá nhân nhất định (ví dụ: tên, họ, ảnh, email, v.v.) trong tài khoản mạng xã hội của bạn theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của Ứng dụng truyền thông xã hội này.

2.2.2. Đối với mỗi lượt truy cập của bạn vào Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, theo luật hiện hành và khi được yêu cầu với sự đồng ý của bạn, thông tin liên quan đến thiết bị bạn sử dụng và mạng bạn được kết nối khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các thông tin sau: địa chỉ IP của bạn, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và Ứng dụng, số nhận dạng quảng cáo, thông tin về lượt truy cập của bạn bao gồm cả dòng nhấp chuột đến, qua và từ Ứng dụng của chúng tôi, các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, tương tác trang và bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi đến số dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng các công nghệ khác nhau bao gồm cookie.

2.3. Lưu trữ dữ liệu

2.3.1. Ngoại trừ liên quan đến các loại Dữ liệu Cá nhân được đề cập trong các khoản 2.3.2 và 2.3.3 dưới đây, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian bạn giữ mối quan hệ với chúng tôi và sau đó được đưa vào sử dụng:

2.3.2. Các loại Dữ liệu Cá nhân sau có thể được lưu trữ trong các khoảng thời gian khác nhau:

2.3.3. Trong trường hợp tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoặc bị chặn, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian từ 2 đến 10 năm để ngăn bạn vi phạm các quy tắc áp dụng cho Ứng dụng của chúng tôi.

3. Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ bạn?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được:

MỤC ĐÍCH CƠ SỞ PHÁP LÝ

3.1. thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;

Quá trình xử lý này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng ta.
3.2. để gửi cho bạn thông tin liên quan đến dịch vụ qua email và / hoặc tin nhắn văn bản và / hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp nào khác (ví dụ: xác nhận giỏ hàng của bạn); Quá trình xử lý này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ chung của chúng tôi và / hoặc được thực hiện với sự đồng ý của bạn.
3.3. để nhận các khoản thanh toán từ bạn Quá trình xử lý này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng ta.
3.4. để cho phép bạn cá nhân hóa hồ sơ người dùng của mình trên Ứng dụng của chúng tôi; Quá trình xử lý này được thực hiện với sự đồng ý của bạn.
.
3.5. để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi Quá trình xử lý này là (i) cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng ta, (ii) được thực hiện với sự đồng ý của bạn và / hoặc (iii) cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
3.6. để đảm bảo tuân thủ (i) luật hiện hành, (ii) Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, và (iii) Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi. Một số vi phạm nhất định mà chúng tôi coi là không phù hợp có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản của bạn; Quá trình xử lý này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng tôi, (ii) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và / hoặc (iii) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
3.7. để gửi cho bạn, theo luật hiện hành và khi được yêu cầu, với sự đồng ý của bạn, các tài liệu tiếp thị và thông tin cần thiết để hỗ trợ dịch vụ và đưa ra các đề xuất và kiến ​​nghị cho bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để nhắm mục tiêu bạn nhằm phân phát quảng cáo của chúng tôi trên Ứng dụng truyền thông xã hội. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các tính năng này và dữ liệu mà chúng tôi thu được về bạn bằng cách truy cập các phần có liên quan của Ứng dụng truyền thông xã hội của bên thứ ba;  Việc xử lý này dựa trên sự đồng ý của bạn và / hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tức là cung cấp cho bạn quảng cáo có ý nghĩa).
3.8. để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi; Quá trình xử lý này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng tôi, (ii) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và / hoặc (iii) thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
3.9. để xác minh thông tin có trong Hộ chiếu, Giấy phép lái xe, Chứng minh thư và các giấy tờ tùy thân khác có thể được thu thập từ bạn tại thời điểm đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào khác trong quá trình bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi; Quá trình xử lý này dựa trên (i) sự đồng ý của bạn, (ii) được thực hiện để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và / hoặc (iii) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
3.10. để quản lý Ứng dụng của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và khảo sát; Việc xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tức là đảm bảo tính bảo mật của Ứng dụng của chúng tôi và cải thiện các tính năng của Ứng dụng).
3.11. để cải thiện Ứng dụng của chúng tôi để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn; Việc xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tức là cung cấp cho bạn nội dung có ý nghĩa).
3.12. để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy; Quá trình xử lý này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng chung của chúng tôi và / hoặc (ii) dựa trên sự đồng ý của bạn.
3.13. như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Ứng dụng của chúng tôi an toàn và bảo mật; và Quá trình xử lý này dựa trên (i) lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đảm bảo tính bảo mật cho Ứng dụng của chúng tôi), (ii) được thực hiện để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và / hoặc (iii) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
3.14 để đo lường hoặc hiểu được hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi phục vụ cho bạn và những người khác, đồng thời cung cấp quảng cáo có liên quan cho bạn. Việc xử lý này dựa trên (i) lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tức là đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi) và / hoặc (ii) sự đồng ý của bạn.

 

4.  Ai là người nhận Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cho những mục đích nào?

4.1. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, một số thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

4.2. Chúng tôi có thể nhận và gửi thông tin về bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

4.3. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba có thể là người nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như:

4.4. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trong các trường hợp sau:

4.5. Theo luật hiện hành và khi được yêu cầu với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin về bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân và thông tin cookie của bạn, chúng tôi gửi và nhận từ các đối tác kinh doanh của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và thông tin kết hợp cho các mục đích nêu trên.

4.6. Chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn về thực tế là nếu bạn quyết định chia sẻ thông tin của mình, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, với chúng tôi thông qua các dịch vụ kết nối của đối tác kinh doanh của chúng tôi, thì bất kỳ chính sách bảo mật và / hoặc thông báo nào của đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có thể áp dụng cho bạn, trong bổ sung cho Thông báo về Quyền riêng tư này. Chúng tôi không kiểm soát việc thu thập và / hoặc việc xử lý thông tin của bạn cuối cùng do các đối tác kinh doanh của chúng tôi thực hiện trên Ứng dụng của chính họ.

 

5. Các quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Ứng dụng mạng xã hội và thông tin liên lạc của chúng tôi được gửi bằng e-mail và / hoặc tin nhắn văn bản

Theo luật hiện hành và khi được yêu cầu với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp trên Ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị trực tiếp điện tử (ví dụ: (i) nhận bản tin, lời mời tham gia sự kiện của chúng tôi hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm hoặc (ii) phục vụ bạn với quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Ứng dụng truyền thông xã hội hoặc các trang web của bên thứ ba).

Đối với truyền thông tiếp thị điện tử: Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký mà chúng tôi cung cấp trong mỗi thông báo của chúng tôi gửi đến bạn.

Đối với quảng cáo và nội dung được nhắm mục tiêu: trên phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook và Twitter): bạn có thể phản đối bất kỳ lúc nào bằng cách định cấu hình cài đặt liên quan đến quảng cáo qua tài khoản mạng xã hội của bạn;

 

6. Thông tin của bạn có được chuyển không? như thế nào và ở đâu?

Về nguyên tắc, chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn ở Thái Lan. Tuy nhiên, ví dụ: một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có trụ sở tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (“các quốc gia thứ ba”), chúng tôi cũng chuyển một số dữ liệu của bạn sang các quốc gia thứ ba. Điều này có thể bao gồm các quốc gia thứ ba mà Ủy ban Châu Âu đã không đưa ra quyết định rằng quốc gia thứ ba đó đảm bảo một mức độ bảo vệ thích hợp (ví dụ: Hoa Kỳ). Trong trường hợp đó, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao được thực hiện theo luật hiện hành và các biện pháp bảo vệ thích hợp đã được thực hiện (đặc biệt là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu ban hành) để đảm bảo mức độ bảo vệ đủ cho các cá nhân ' đời sống riêng tư và các quyền cơ bản.

Bằng cách gửi yêu cầu đến trung tâm hỗ trợ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các biện pháp bảo vệ thích hợp như vậy (ví dụ: các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu ban hành).

 

7. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

7.1. Bạn có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu (quyền truy cập dữ liệu của bạn).

7.2 Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác (quyền xóa và cải chính của bạn). Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ một số thông tin nhất định liên quan đến bạn, theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy (ví dụ: lợi ích hợp pháp của chúng tôi là giữ Ứng dụng an toàn và bảo mật cho những người dùng khác.

7.3 Bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào (i) việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, hoặc (ii) việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn ( quyền phản đối xử lý). Xin lưu ý rằng trong trường hợp thứ hai, quyền này chỉ áp dụng nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

7.4 Bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình (quyền hạn chế xử lý của bạn). Xin lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng nếu (i) bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi đang xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân, (ii) bạn thực hiện quyền phản đối của mình và chúng tôi vẫn đang xem xét, như đã thấy trước của luật hiện hành , liệu căn cứ hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp đó có ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hay không; hoặc (iii) dữ liệu cá nhân của bạn đã được chúng tôi xử lý theo cách bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân hoặc muốn chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý.

.

7.5 Bạn có quyền nhận và / hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển cho người kiểm soát dữ liệu khác một tập hợp con dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và bạn đã cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi xử lý để thực hiện hợp đồng của chúng tôi hoặc vì trước đó bạn đã đồng ý với nó, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được (quyền của bạn đối với khả năng di chuyển dữ liệu).

7.6 Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi

7.7. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan hoặc yêu cầu giải quyết thông qua tòa án nếu bạn cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm.

 

8. Cookies & công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để cung cấp cho bạn một dịch vụ web tốt hơn và được cá nhân hóa hơn.

Trong Chính sách Cookie này, chúng tôi cung cấp cho bạn sự minh bạch hoàn toàn về cách thức và mục đích chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý về cookie của mình bất kỳ lúc nào trong trình duyệt internet của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu, bằng cách định cấu hình trình duyệt web của bạn, bạn từ chối việc sử dụng và lưu trữ cookie trên máy tính của mình, bạn sẽ có thể lướt trên trang web của chúng tôi.

Tuy nhiên, một số tùy chọn hoặc tính năng có thể không hoạt động bình thường.

 

9. Bảo mật mật khẩu của bạn

Khi bạn đã chọn một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào các phần nhất định của Ứng dụng của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này.

Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

 

10. Liên kết đến các trang web và phương tiện truyền thông xã hội khác

Đôi khi, Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi.

Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có các quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này.

Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào đến các trang web này.

 

11. Những thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với Thông báo về quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này.

Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc tìm kiếm sự đồng ý của bạn.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

 

12. Nhân viên liên hệ & bảo vệ dữ liệu

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết quan điểm của bạn về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hoặc với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng sử dụng một trong các phương tiện sau:


Cập nhật lần cuối vào : 21/09/2022