23
พ.ค.
2018
มีการตรวจเจอความผิดปกติในซอฟต์แวร์ที่ควบคุมเครื่องยนต์ของออดี้ 👨‍💻

POSTED BY ALICE

ผู้ผลิตรถยนต์ของออดี้ได้ตรวจพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ดีเซลรูปแบบ A6 และ A7 ของรุ่น C7 ที่มีมากกว่า 60,000 คันในทั่วโลก (แม้มันไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด) แต่ผลที่ตามมาทำให้พวกเขาหยุดการจำหน่ายรถต้นแบบเหล่านี้เป็นการชั่วคราว

ผู้ประกอบการรถยนต์ได้กล่าวว่า "มีการค้นพบสิ่งผิดปกติในซอฟต์แวร์ที่ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น V6 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิจารณาเรื่องราวของดีเซลที่อยู่ภายใน" 

แท้จริงแล้วหน่วยงานรัฐบาลกลางของรถยนต์ (KBA) ได้ทำการเปิดไฟล์ เนื่องจากมีการสงสัยความเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์เหล่านี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบป้องกันมลพิษของ AdBlue เพราะมีการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้นกว่าปกติ จึงได้มีการพูดคุยถึงปัญหานี้ ตอนที่ได้พบกับผู้ประกอบการรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายอื่นๆ อย่าง (เดมเลอร์ และโฟล์คสวาเกน)

รถยนต์ออดี้จะมีทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแลนั้นต่อไป