28
พ.ค.
2018
เบลเยียมคุมเข้มตัวกรองฝุ่นละออง 🇧🇪

POSTED BY ALICE

ในประเทศเบลเยียมมีหลายๆบริษัทได้เสนอตัวกรองฝุ่นละอองจากยานพาหนะ และราคาแค่ไม่กี่ร้อยยูโร โดยการคาดการณ์ของรถยนต์มีราวๆ 50,000 คัน ของในเบลเยียมไม่มีตัวกรองฝุ่นละออง แม้ว่ารถยนต์ทุกคันจะต้องมีตัวกรองฝุ่นมาตั้งแต่แรกแล้ว

เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเรียบง่าย : การเปลี่ยนแผ่นกรองมีราคาแพงกว่าการเปลี่ยนคนขับรถแค่การไล่ออก บริษัทเหล่านี้มีการขยายโอกาสอย่างรวดเร็ว โดยแท้จริงแล้วก็ได้มีการนำเสนอบริการเพื่อกำจัดตัวกรองฝุ่นด้วย

อย่างไรก็ตามปัญหาคือ ''รถยนต์ที่กระจายทั่วไปโดยไม่มีตัวกรองฝุ่นละอองจะทำให้เกิดมลพิษมากกว่า 150 เท่า'' รองรัฐบาล Johan Danen ได้เน้นย้ำไว้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมีการเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยเฟลมมิชเบ็นไวต์(ดูด้านบน) ได้ระบุว่าศูนย์ตรวจสอบทางเทคนิคจะเริ่มขั้นตอนการทดลองใหม่เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวกรองเหล่านี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 โดยเริ่มทดสอบรถยนต์ 700,000 คัน ในช่วงสิ้นปี (ครึ่งหนึ่งมาจากแฟลนเดอร์ส) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทดลองครั้งแรกและอาจคลอบคลุมไปยังศูนย์กลางทั้งหมดด้วย

Weyts ได้ตั้งข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้ว่าจะสามารถตรวจจับความผิด AdBlue (เพื่อทำให้มลพิษที่มีอยู่ในเครื่องยนต์นั้นน้อยลง)

ที่มา: http://www.7sur7.be