Nissan - Opel - Renault - C 622

Nissan - Opel - RenaultFaureciaC 622Bộ lọc khí thải

Nissan - Opel - Renault - C 622

Hãng Nissan - Opel - Renault
Loại sản phẩm Gốm + DPF
Nhà sản xuất Faurecia
Tham khảo C 622
Chi tiết 208020477R
Car Models Nissan NV400
2.3 DCi