Ford - XL24 F77E F87A F77A

Ford-XL24 F77E F87A F77ABộ lọc khí thải

Ford - XL24 F77E F87A F77A

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm
Tham khảo XL24 F77E F87A F77A
Chi tiết angle pipes in/out
Years 1997, 1998, 1999
Car Models Ford Explorer
(Unknown)
Ford Ranger
(Unknown)
Ford Mountaineer
(Unknown)