BMW - 8518141 8573995

BMWEberspächer8518141 8573995Bộ lọc khí thải
BMWEberspächer8518141 8573995Bộ lọc khí thải
BMWEberspächer8518141 8573995Bộ lọc khí thải
BMWEberspächer8518141 8573995Bộ lọc khí thải

BMW - 8518141 8573995

Hãng BMW
Loại sản phẩm DPF + Kim loại
Nhà sản xuất Eberspächer
Tham khảo 8518141 8573995
Years 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Mô hình xe hơi BMW 1 Series
F21 - 116D
BMW X3
F25 - 2.0D
BMW X4
F26 - 2.0D
nội dung PGM