Nhận quyền truy cập danh mục không giới hạn của bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp cho bạn một danh mục đầy đủ và chính xác bao gồm hơn 20000 tài liệu tham khảo về bộ lọc khí thải dựa trên giá trị XRF, được cập nhật hàng ngày với tỷ giá thị trường PGM.

$ 0

Free plan Free service

 • 1 search / day
 • No support
 • -
 • -
 • -
$ 12.90 / 20 credits

Pass 20 Pay as you go

 • 20 searches (20 credits)
 • 10 days PGM rates history
 • 1 registered mobile device
 • -
 • -
$ 21.90 / tháng
$ 189 /năm

Gold

 • Full and unlimited access
 • PGM Market monitoring
 • Favorite items tracking
 • 1 registered mobile device
 • Support Center 24/7
$ 25.90 / tháng
$ 259 /năm

Platinum

 • Tất cả các tính năng Gold
 • Máy tính thu phí
 • Sự cố tải PGM
 • Tùy chọn cài đặt giá
 • Trung tâm hỗ trợ ưu tiên 24/7