แนวโน้มของราคาโลหะมีค่าในปี 2567: แพลตตินัม แพลเลเดียม และโรเดียม

POSTED BY PATY MAK

เนื่องจากปี 2024 ได้มาถึง เรามาสำรวจภาพรวมของตลาด Platinum Group Metals (PGM) สำหรับปีนี้กัน โดยอิงจากการวิเคราะห์โดยละเอียดจาก Heraeus Precious Forecast 2024 ซึ่งในบทความนี้ เราได้เน้นประเด็นสำคัญไปที่แนวโน้มของราคาโลหะมีค่า Platinum , Palladium และ Rhodium พร้อมด้วยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (อุปสงค์และอุปทาน) ตามลำดับ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมนี้

แพลตตินัม

รายงานของ Heraeus Precious Forecast 2024 คาดว่าจะรักษาระดับการขาดดุลของแพลตตินัมได้ในปี 2567 โดยคาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลที่ 445 koz (กิโลออนซ์) โดยมีการเติบโตอย่างอย่างมากในความต้องการทั่วโลกที่สูงถึง 7.5 moz (ล้านออนซ์) นอกจากนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่าอุปทานของแพลตตินัมทั่วโลก จะลดลงเล็กน้อยเป็น 5.6 moz ในปี 2567 การผลิตในแอฟริกาใต้อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟที่ดีขึ้น แต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่: รวมถึงราคาของ PGM ที่ลดลง การปิดเหมืองที่อาจเกิดขึ้น และผลผลิตที่ลดลง อุปทานแพลตตินัมทุติยภูมิจาก การรีไซเคิล ด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยาอัตโนมัติ คาดว่าจะยังคงน้อยลง โดยมีการรีไซเคิลอย่างจำกัด เนื่องจากราคารถยนต์ใหม่ที่สูงและการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้ของวัสดุ

ความต้องการแพลตตินัมสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ (เครื่องฟอกไอเสีย) คาดว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ที่ 3.5 moz โดยมีการเติบโต 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะยังคงตัวอยู่ที่ 2.3 moz ซึ่งชดเชยความท้าทายในอุตสาหกรรมแก้วด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาปิโตรเลียมและการใช้ไฟฟ้า

แพลตตินัมถูกคาดว่าจะมีราคาซื้อขายระหว่าง $800/oz และ $1,100/oz ในปี 2024 โดยได้รับอิทธิพลจากการขาดดุลของตลาด ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดเหมือง กับการอ่อนค่าของแรนด์แอฟริกาใต้ซึ่งส่งผลให้การสนับสนุนราคาที่จำกัด

พาลาเดียม

รายงานของ Heraeus Precious Forecast 2024 คาดว่าตลาด Palladium จะมีการขาดดุลอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 โดยได้แรงหนุนจากอุปทานรองที่ลดลงจากการรีไซเคิล อุปทานหลักที่ดีขึ้นในแอฟริกาใต้และอเมริกาเหนือ และความต้องการที่ลดลงเนื่องจากการทดแทนแพลตตินัมและการเติบโตที่จำกัดในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ความเสี่ยงด้านอุปทานรวมไปถึงการลดการผลิตที่อาจเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้และอเมริกาเหนือ เนื่องจากราคาที่ลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ อุปทานทุติยภูมิอาจยังคงลดลงเนื่องจากการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่อการผลิตรถยนต์ใหม่และความล่าช้าในการรีไซเคิลตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติในประเทศจีน

ความต้องการพาลาเดียมของอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะลดลง 3% เหลือต่ำกว่า 8 moz ในปี 2567 โดยได้รับอิทธิพลจากการชะลอตัว ของ การเติบโตของการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นของ Battery Electric Vechilces (BEVs) และการใช้แพลตตินัมในวงกว้างในตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ความต้องการทางอุตสาหกรรมสำหรับพาลาเดียมคาดว่าจะลดลง เนื่องจากความพยายามในการลดต้นทุนนำไปสู่ความต้องการด้านไฟฟ้าและทันตกรรมที่ลดลง โดยความต้องการอย่างหลังก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากวัสดุทางเลือก

ตามรายงานของ Heraeus ราคาพาลาเดียมคาดว่าจะถูกซื้อขายระหว่าง 700 ดอลลาร์/ออนซ์ ถึง 1,200 ดอลลาร์/ออนซ์ ในปี 2567 โดยมีโอกาสที่จะลดลงต่อไปอีก เนื่องจากตลาดกลับสู่ระดับปกติในอดีต แม้จะมีการขาดดุลที่คาดหวังไว้ก็ตาม 

โรเดียม

ตลาดโรเดียมคาดว่าจะขาดดุลเล็กน้อยในปี 2567 โดยมีอุปทานหลักลดลงเล็กน้อยและอุปสงค์ลดลงเล็กน้อย ตามรายงานของ Heraeus อธิบายว่าอุปทานโรเดียมปฐมภูมิคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไฟและการลดการผลิตเนื่องจากราคา PGM ที่ลดลง อุปทานรองอาจยังคงอ่อนแอต่อไป โดยราคารถยนต์มือสองที่สูงขึ้น และความเป็นไปได้ที่คนจะยังคงใช้รถคันเดิมอยู่เป็นเวลานาน ควบคู่ไปกับการลดอัตราของเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ความต้องของโรเดียมในอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะลดลงถึง 5% เป็น 955 koz ในปี 2567 โดยได้รับอิทธิพลจากการนำ BEV มาใช้และการประหยัดขึ้น คาดว่าอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ใน ตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ

Heraeus ประมาณการณ์ว่าโรเดียมจะถูกซื้อขายระหว่าง 3,500 ดอลลาร์/ออนซ์ ถึง 6,500 ดอลลาร์/ออนซ์ ในปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น อุปสงค์สุทธิที่อ่อนแอลงอาจกดราคา แต่ความเสี่ยงในการลดอุปทานจากการปิดเหมืองในแอฟริกาใต้ทำให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น

 

คำถามที่พบบ่อย

การคาดการณ์สำหรับแพลตตินัมในปี 2567 และผู้รีไซเคิลอาจเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง

เราคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขาดดุลอย่างต่อเนื่องในแพลตตินัม โดยความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้นแต่ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตของแอฟริกาใต้เนื่องมาจากราคาที่ลดลง การปิดเหมือง และผลผลิตที่ลดลง ผู้รีไซเคิลอาจพบกับอุปทานรองที่อ่อนแอจากตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ ซึ่งจำกัดโอกาสในการรีไซเคิลเนื่องจากราคารถยนต์ใหม่ที่สูงขึ้นและ การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์
 

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดพาลาเดียมในปี 2567 และปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการรีไซเคิลอย่างไร

ตลาดพาลาเดียมคาดว่าจะเผชิญกับการขาดดุลอย่างมากในปี 2567 โดยได้แรงหนุนจากอุปทานรองที่ลดลงและการลดการผลิตที่อาจเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้และอเมริกาเหนือ ผู้รีไซเคิลอาจเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ใหม่ ความล่าช้าในการรีไซเคิลตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ และความต้องการที่ลดลงจากความพยายามลดต้นทุนในการใช้งานทางอุตสาหกรรม
 

ในปี 2567 แนมโน้มราคาของโรเดียมจะเป็นอย่างไร และผู้รีไซเคิลควรคำนึงถึง อะไรบ้าง

คาดการณ์ว่าตลาดโรเดียมจะขาดดุลเล็กน้อยในปี 2567 โดยอาจมีความท้าทายด้านอุปทานหลักจากแอฟริกาใต้เนื่องจากราคา PGM ตกต่ำ ผู้รีไซเคิลอาจเผชิญกับอุปทานรองที่อ่อนแอซึ่งได้รับอิทธิพลจากราคารถยนต์มือสองที่สูงขึ้น และความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราการทิ้งขยะในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การติดตามช่วงราคาโรเดียม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้รีไซเคิล โดยคำนึงถึงข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการลดอุปทาน
 

ช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับแพลตตินัม พาลาเดียม และโรเดียมในปี 2567 คืออะไร และอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรจากการรีไซเคิลอย่างไร

แพลตตินัมคาดว่าจะถูกซื้อขายระหว่าง $800/ออนซ์ ถึง $1,100/ออนซ์, พาลาเดียม ระหว่าง $700/ออนซ์ ถึง $1,200/ออนซ์ และโรเดียม ระหว่าง $3,500/ออนซ์ ถึง $6,500/ออนซ์ ในปี 2567 การคาดการณ์ราคาเหล่านี้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการขาดดุล อาจส่งผลกระทบความสามารถในการทำกำไรจากการรีไซเคิล ผู้รีไซเคิลควรรับทราบข้อมูลเพื่อทำการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่คาดการณ์ ไว้
 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลท่อแคทควรติดตามการคาดการณ์ในปี 2567 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคาโลหะมีค่าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ในแพลตตินัม พาลาเดียม และโรเดียม สามารถช่วยในการนำทางความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสในภูมิทัศน์ของ PGM ที่เปลี่ยนแปลงไปได้