CO WPŁYWA NA CENĘ RODU? OTO KILKA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE NALEŻY ZROZUMIEĆ

POSTED BY PRADIPA (TA)

Rod, metal szlachetny, który jest zarówno niezwykle cenny, jak i wszechstronny, nie jest tylko kolejnym towarem na rynku. Handlowcy, którzy doskonale rozumieją, jak różne czynniki wpływają na jego cenę, mogą czerpać korzyści z wahań wartości metalu.

Jednym z najważniejszych czynników napędzających rynek rodu jest podaż i popyt. Kiedy popyt na rod przewyższa ograniczoną podaż, cena tego cennego metalu gwałtownie wzrasta. I odwrotnie, gdy na rynku jest nadmiar rodu, cena spada jak kamień.

W 2007 roku cena rodu gwałtownie wzrosła z powodu przejściowego niedoboru podaży spowodowanego kryzysem energetycznym w RPA. Jako największy światowy producent rodu, Republika Południowej Afryki doświadczyła niedoborów energii elektrycznej, które zakłóciły działalność wydobywczą, prowadząc do zmniejszenia podaży rodu. Ten Kryzys energetyczny w RPA trwa do dziś i ma bezpośredni wpływ na rynek. Dlatego potencjalni handlowcy w branży powinni zachować ostrożność i być na bieżąco informowani o sytuacji.

Istotną rolę w kształtowaniu ceny rodu odgrywają również uwarunkowania ekonomiczne. W czasach recesji gospodarczej zmniejsza się popyt na dobra luksusowe, w tym biżuterię na bazie rodu, co powoduje spadek cen. I odwrotnie, w okresie wzrostu gospodarczego wzrasta popyt na dobra luksusowe, co prowadzi do wzrostu cen rodu.

Podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2009 przemysł motoryzacyjny, który jest znaczącym konsumentem rodu, odczuł spadek popytu na samochody. Miało to poważny wpływ na cenę rodu, która drastycznie spadła z rekordowego poziomu ponad 10 000 USD za uncję w połowie 2008 r. do najniższego poziomu 950 USD pod koniec roku.

Na cenę rodu mają również wpływ nieprzewidywalne wydarzenia geopolityczne. Niestabilność polityczna i konflikty w regionach produkujących rod mogą zakłócać łańcuch dostaw, powodując nagły wzrost cen metalu. Ta zmienność sprawia, że rod jest ekscytującą inwestycją dla tych, którzy kochają życie na krawędzi.
Ponadto przemysłowe zastosowania rodu mają istotny wpływ na jego cenę. Rod jest niezbędnym składnikiem do produkcji katalizatorów samochodowych i powierzchni odblaskowych w technologii lotniczej. Wraz ze wzrostem popytu na te produkty rośnie również popyt na rod, co powoduje gwałtowny wzrost jego ceny.

W ramach porozumienia paryskiego kraje takie jak Europa, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny i Japonia zobowiązały się do zmniejszenia niebezpiecznych emisji i wdrożyły surowe przepisy w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. W 2019 roku branża motoryzacyjna borykała się z deficytem podażowym, jednocześnie dążąc do spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm emisji.

Johnson Matthey PLC, brytyjska międzynarodowa korporacja specjalizująca się w zrównoważonych technologiach i specjalistycznych chemikaliach, poinformowała, że podstawowe dostawy skurczyły się, co spowodowało podwojenie deficytu na rynku rodu w 2020 roku.

Na początku 2021 r. rynek rodu charakteryzował się znaczną zmiennością z powodu poważnych niedoborów podaży spowodowanych zakłóceniami w dostawach rodu pierwotnego w 2020 r. Zakłócenia te były wynikiem przestojów w zakładzie przetwórczym Anglo American Platinum (ACP), co doprowadziło do powtarzających się skoków ceny rodu, osiągając około 30 000 USD przy tygodniowych wahaniach cen przekraczających 3000 USD. Do wzrostu cen przyczyniło się również odbicie popytu na rod w połączeniu z ożywieniem światowej produkcji samochodów po zakłóceniach związanych z Covid-19. Biorąc pod uwagę ciągłą nieprzewidywalność sytuacji globalnej, Heraeus przedstawił pewne prognozy dotyczące prognozy dotyczącej metali szlachetnych na rok 2023.

Wreszcie pojawienie się instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze wspólnego inwestowania i ETF, spowodowało, że rynek metali szlachetnych stał się coraz bardziej niestabilny. Popyt na rod może podlegać gwałtownym wahaniom w zależności od nastrojów inwestorów i trendów rynkowych, co czyni go fascynującym towarem do obserwowania.

W Ecotrade Group rozumiemy, jak ważne jest bycie na bieżąco z cenami rynkowymi. Dlatego oferujemy wygodną usługę, dzięki której zawsze będziesz na bieżąco informowany o cenach metali.

Podsumowując, rod jest metalem szlachetnym, który zasługuje na miejsce w portfelu każdego tradera. Uważnie obserwując podaż i popyt, warunki gospodarcze, wydarzenia geopolityczne, wykorzystanie przemysłowe i trendy inwestycyjne, inwestorzy mogą potencjalnie skorzystać na szybkich wahaniach cen tego kuszącego metalu. Zapnij więc pasy i przygotuj się na szaloną jazdę w ekscytującym świecie inwestycji w rod!