Podstawową działalnością Ecotrade jest odzyskiwanie metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów. Za pomocą naszych narzędzi będziesz w stanie określić wartość swojego katalizatora. Pomożemy Ci porównać koszty rafinacji metali w różnych rafineriach.

Ceny metali szlachetnych

Metal PT PD RH
Price in $ / ozt
Price in $ / lb 12,804.17 13,606.25 60,156.25

Twoje zasoby

Waga
Zawartość Platyny ppm
Zawartość Palladu ppm
Zawartosć Rodu ppm
Średnia wilgotność %

 

Warunki
Waluty:
Opłata początkowa $
Leczenie na lb monolitu $
Stopa zwrotu Platyna %
Minimalne odliczenie Platyna g/t
Stopa zwrotu Palladium %
Minimalne odliczenie Palladium g/t
Stopa zwrotu Rhodium %
Minimalne odliczenie Rhodium g/t
Opłata rafineryjna na lb Platyna $
Opłata rafineryjna na lb Palladium $
Opłata rafineryjna na lb Rhodium $
Koszty transportu (za przesyłkę) $
Rozliczenie days
%
Całkowita wartość materiału
Wartość materiału na lb
Razem koszty odzysku
+ Ubytki metalu (różnica do 100% RR)
Opłata za dzierżawę
Koszty łącznie
Koszty na lb monolitu
Zwrot łącznie
Zwrot na lb monolitu