Rafinacja metali to usługa, w ramach której zlecasz nam za opłatą rafinację platyny, palladu i rodu rafineriom, ale rafinowany materiał pozostaje Twoją własnością do ostatecznej sprzedaży.

Klienci, którzy chcą osobiście nadzorować proces rafinacji mogą to zrobić wykorzystując naszą infrastrukturę, przekonując się, że nasze usługi są klarowne i niezawodne. Jako jedna z największych firm na świecie i jedyna w Południowo-Wschodniej Azji, która posiada odpowiednią technologię, mamy odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia analizy potrzebnej do recyklingu katalizatorów.

proces rafinacji opłat

Najistotniejszym elementem całego procesu jest etap pobierania próbek, wykorzystywany do określania ilości i wartości trzech metali szlachetnych: platyny, palladu i rodu, używanych w różnych proporcjach do produkcji katalizatorów. Dokładność i przejrzystość ma tu kluczowe znaczenie - w grę wchodzi konkurencyjność, niezawodność i reputacja firmy. Nasz proces pobierania próbek jest precyzyjny, wyważony i w pełni udokumentowany.

Nasza analiza zawartości metali szlachetnych wykorzystuje najwyższej klasy analizator fluorescencji rentgenowskiej Niton (XRF), znany ze swojej dokładności, niezawodności i szybkości. Nasi ludzie mają ogromne doświadczenie w pracy z analizatorem XRF, po przejściu specjalistycznego szkolenia diagnostycznego przeprowadzonego przez firmę Niton mamy pewność, że wyniki naszych pomiarów są możliwie najdokładniejsze.

pobieranie próbek metali szlachetnych
pobieranie próbek metali szlachetnych

Na życzenie nasi klienci lub ich przedstawiciele mogą asystować podczas procesów pomiarowych, a próbki mogą zostać udostępnione do niezależnej analizy.

Współpracując z wieloma różnymi rafineriami, wyniki naszego procesu próbkowania pozwalają nam wybrać tę najbardziej wydajną dla każdej testowanej partii. Transparentność jest najwyższym priorytetem dla Ecotrade, a nasze obiekty wyposażone w najlepszych dostępnych specjalistów i sprzęt dostępne są 24/7. Materiały klientów są cały czas monitorowane, a cały proces pobierania próbek jest w pełni udokumentowany.

Indywidualna wycena na żądanie tutaj !

1.Obróbka katalizatorów

Po otrzymaniu materiału usuwamy obudowę katalizatora za pomocą piły hydraulicznej. Następnie zajmujemy się bezpośrednio ceramiką. Podłoża o strukturze plastra miodu są łamane i upuszczane do pojemnika zbiorczego, a następnie kruszone na drobny proszek za pomocą młyna.

2.Laboratorium

Następnie przeprowadzamy dwa oddzielne procesy suszenia, z których drugi trwa 8–9 godzin i odnotowuje się dokładny zapis zawartości wilgoci.

3.Próbkowanie

Proszki są przetwarzane za pomocą maszyny do pobierania próbek, w której pobierane są małe ilości materiału. Te próbki są podzielone na 4 mniejsze próbki: jedną dla klienta, jedną dla testów wewnętrznych, jedną dla niezależnego laboratorium i jedną dla naszej „biblioteki”, która będzie dostępna w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.

4.Ocena próbki

Jedna próbka jest analizowana pod kątem zawartości platyny, palladu i rodu w laboratorium Ecotrade, a druga może zostać wysłana do niezależnego laboratorium.

5.Płatność

Oferujemy poniższe opcje płatności:

- Zaliczka w wysokości 80% wartości na podstawie naszych wyników XRF, która zostanie ustalona następnego dnia po pobraniu próbki w naszym zakładzie w Bangkoku lub Kuala Lampur.
- Możemy zaoferować wcześniejsze rozliczenie po otrzymaniu ostatecznych wyników testu, które w normalnych okolicznościach nastąpi nie później niż 10 dni roboczych po pobraniu próbki w naszym zakładzie.
Ostateczne rozliczenie będzie oparte na końcowych wynikach testu (ICP) i po odjęciu wszelkich zaliczek i opłat.

6.Pakowanie

Katalizatory są pakowane i wysyłane do rafinerii w celu wykonania kolejnego procesu.

7.Wytapianie

Proces wytapniania pozwala na odzyskanie platyny, palladu i rodu z katalizatorów.

8.Rafinacja

Ostateczny proces rafinacji i oddzielania metali do postaci platyny, palladu i rodu.

9.Dostarczenie cennych metali

Produkty PGM są dostarczane do składu metali Ecotrade lub bezpośrednio do siedziby klienta.

10.Handel metalami

Ecotrade zajmuje się handlem platyną, palladem i rodem na terenie Europy i Azji.

Indywidualna wycena na żądanie tutaj !

A) TY ROZBIERASZ KATALIZATORY?

Materiał musi być czysty, suchy, wolny od zanieczyszczeń i przechowywany w dużych workach lub metalowych pojemnikach.
Jeśli żaden metal (platyna, pallad, rod) nie zostanie wcześniej sprzedany, cena zostanie ustalona wg cen rynkowych w momencie otrzymania wyników testu.

B) MY ROZBIERAMY KATALIZATORY?

Ecotrade usunie obudowę katalizatora BEZPŁATNIE. Po otrzymaniu przesyłki przeprowadzimy standardową kontrolę gradacji i przedstawimy raport wyszczególniający masę wydajności katalizatora i przewidywane zwroty metali szlachetnych. Pod warunkiem, że zysk z metalu szlachetnego nie został wcześniej sprzedany, cena zostanie ustalona na podstawie bieżącej ceny rynkowej obowiązującej w momencie ustalenia wyników testu.

Wielkość partii

Minimalna wielkość partii -  200 kg
Maksymalna wielkość partii - 5000 kg

Możesz wysłać nam tyle partii, ile chcesz; każda partia powinna jasno określać wymagania dotyczące analizy.

OPŁATY

Usługa ta jest bezpłatna pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.

OPCJE PŁATNOŚCI / WCZESNE ROZLICZENIA

Oferujemy następujące opcje płatności:
- Zaliczka w wysokości 80% wartości na podstawie naszych wyników XRF, która zostanie ustalona następnego dnia po pobraniu próbki w naszym zakładzie w Bangkoku lub Kuala Lampur.
- Możemy zaoferować wcześniejsze rozliczenie po otrzymaniu ostatecznych wyników testu, które w normalnych okolicznościach nastąpi nie później niż 10 dni roboczych po pobraniu próbki w naszym zakładzie.


Końcowe rozliczenie będzie oparte na ostatecznych wynikach testu po odjęciu wszelkich zaliczek i otwartych opłat. Informujemy, że jakakolwiek zaliczka lub wcześniejsza płatność będzie wymagała sprzedaży nam odpowiednich ilości metali szlachetnych, co zostanie wykonane na podstawie umowy z Tobą.

Indywidualna wycena na żądanie tutaj !

Rafinacja katalizatora

  • Analizator fluorescencji rentgenowskiej Niton (XRF)
  • Wysoka dokładność
  • Wiodący firma recyklingu
  • 30 ton przerobionych materiałów miesięcznie
  • 2 labolatoria próbkujące

Indywidualna wycena na żądanie tutaj !

Porównanie opłat rafinacji

Sprawdź, aby porównać nasze oferty rafinacji z innymi rafineriami.

Porównaj koszty rafinacji metali