Co oznacza Rafinacja Metali?


Rafinacja metali to usługa, w ramach której zlecasz nam za opłatą rafinację platyny, palladu i rodu rafineriom, ale rafinowany materiał pozostaje Twoją własnością do ostatecznej sprzedaży.

W Ecotrade oferujemy usługę Rafinacją Metali z wysokim poziomem dokładności +99,5%.