Jaka jest różnica między katalizatorami "utleniającymi" i "trójdrożnymi"?

Konwertery utleniające niwelują dwa rodzaje zanieczyszczeń - tlenek węgla i węglowodory. Zanieczyszczenia są redukowane do nieszkodliwej pary wodnej i dwutlenku węgla poprzez przyspieszone utlenianie w czasie kiedy gazy przechodzą przez konwerter. Konwertery trójdrożne pełnią tę samą funkcję, a ponadto są zaprojektowane tak, aby redukować poziom tlenków azotu. Mogą one również zawierać rurkę wtrysku powietrza, która wspomaga reakcję chemiczną w katalizatorze utleniającym.

Schemat katalizatora