Τι είναι ο καταλύτης σε έναν καταλυτικό μετατροπέα;

Είναι μια λεπτή επικάλυψη πολύτιμων μετάλλων (πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο) που εφαρμόζεται στην επιφάνεια του υποστρώματος του καταλύτη - στην εσωτερική επένδυση του μετατροπέα. η λειτουργία του είναι να βοηθάει στις χημικές αντιδράσεις που εμπλέκονται στη μείωση των εκπομπών.

Πλατίνα (Pt), παλλάδιο (Pd), και ρόδιο (Rh) επιστρώνουν μια κεραμική κυψέλη (ή κεραμικές χάντρες) που βρίσκονται σε ένα μεταλλικό περίβλημα που συνδέεται με το σωλήνα εξαγωγής.

Η κυψελοειδής δομή του καταλυτικού μετατροπέα παρέχει την μέγιστη επιφάνεια για αντιδράσεις με χρήση της ελάχιστης ποσότητας καταλύτη.

Catalyst scheme