Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinum Palladium Rhodium
18 January 2022 $944 $1,850 $15,300
17 January 2022 $944 $1,834 $15,300
14 January 2022 $944 $1,814 $15,200
13 January 2022 $943 $1,851 $15,200
12 January 2022 $948 $1,874 $15,300
11 January 2022 $905 $1,850 $16,100
10 January 2022 $895 $1,840 $16,300
7 January 2022 $926 $1,839 $16,300
6 January 2022 $929 $1,785 $15,600
5 January 2022 $950 $1,835 $14,700

Precious Metals Rates history