Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinium Palladium Rhodium
23 January 2021 $1.096 $2.252 $21.700
22 January 2021 $1.101 $2.245 $21.500
21 January 2021 $1.113 $2.268 $21.900
20 January 2021 $1.092 $2.258 $21.600
19 January 2021 $1.091 $2.267 $21.600
18 January 2021 $1.075 $2.267 $21.200
17 January 2021 $1.065 $2.271 $21.200
16 January 2021 $1.065 $2.271 $21.200
15 January 2021 $1.089 $2.272 $20.300
14 January 2021 $1.101 $2.270 $20.200

Precious Metals Rates history