Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinum Palladium Rhodium
10 August 2022 $904 $2,151 $13,800
9 August 2022 $907 $2,153 $13,800
8 August 2022 $902 $2,133 $13,800
5 August 2022 $893 $2,013 $13,800
4 August 2022 $879 $1,990 $13,800
3 August 2022 $865 $1,930 $13,900
2 August 2022 $882 $2,080 $13,800
1 August 2022 $872 $2,072 $13,600
29 July 2022 $854 $2,004 $13,350
28 July 2022 $857 $1,981 $13,350

Precious Metals Rates history