Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinum Palladium Rhodium
9 December 2022 $985 $1,850 $11,600
8 December 2022 $985 $1,805 $11,900
7 December 2022 $985 $1,770 $12,000
6 December 2022 $979 $1,778 $12,150
5 December 2022 $992 $1,828 $12,300
2 December 2022 $990 $1,790 $12,300
1 December 2022 $1,025 $1,818 $12,300
30 November 2022 $1,014 $1,825 $12,300
29 November 2022 $970 $1,763 $12,300
28 November 2022 $973 $1,760 $12,300

Precious Metals Rates history