Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinum Palladium Rhodium
20 April 2021 $1,163 $2,688 $26,200
19 April 2021 $1,187 $2,728 $26,500
16 April 2021 $1,171 $2,676 $26,100
15 April 2021 $1,171 $2,646 $25,600
14 April 2021 $1,154 $2,594 $25,350
13 April 2021 $1,146 $2,611 $25,100
12 April 2021 $1,154 $2,565 $25,200
9 April 2021 $1,177 $2,558 $25,700
8 April 2021 $1,207 $2,548 $26,100
7 April 2021 $1,214 $2,548 $26,100

Precious Metals Rates history