Πολύτιμα Μέταλλα (Τιμές σε usd and ozt)

Ημερομηνία Platinum Palladium Rhodium
12 Ιουλίου 2024 $969 $943 $4,250
11 Ιουλίου 2024 $981 $968 $4,250
10 Ιουλίου 2024 $969 $969 $4,250
9 Ιουλίου 2024 $973 $978 $4,300
8 Ιουλίου 2024 $980 $987 $4,300
5 Ιουλίου 2024 $1,002 $995 $4,300
4 Ιουλίου 2024 $990 $1,005 $4,300
3 Ιουλίου 2024 $982 $1,016 $4,275
2 Ιουλίου 2024 $968 $977 $4,275
1 Ιουλίου 2024 $965 $965 $4,275

Ιστορία τιμών πολύτιμων μετάλλων